QlikView November 2018

17 november 2018

Årets release av QlikView är här!  

Nya funktioner
  • Qlik har bytt ut det grafikbibliotek som alla grafer är skapade i
  • Förbättringar i hantering av icke-engelska språk i exempelvis sortering
  • Förbättrade funktioner för uppgradering där administratörer enkelt kan se ändrade inställningar i sin installation
  • Prestandaloggning för både användarsidan och omladdning. Detta kommer göra det mycket enklare att spåra prestandaproblem
  • Starta ett inläsningsjobb om en fil skapats
  • Stöd för IPv6