Data Literacy

17 november 2018

Redan 1842 kom en lag i Sverige om allmän folkskola - alla barn skulle lära sig att läsa och skriva. Det var viktigt för Sveriges utveckling och är idag till och med en av FN:s mänskliga rättigheter.

Idag är dataläskunnighet det som diskuteras ute i alla typer av verksamheter. Som medarbetare i en verksamhet med data behöver man kunskap om hur man ska tolka data och använda sig av data i diskussioner. För att öka denna kunskap har Qlik startat ett projekt, The Data Literacy Project, som vänder sig till alla som vill lära sig mer. Man kan utvärdera sina kunskaper, få utbildning i klassrum, online-utbildning och också ett certifikat efter genomgången utbildning.

Qlik's undersökningar visar på en generell låg grad av dataläskunnighet:

  • 24% av beslutsfattare är dataläskunniga
  • 32% av medlemmar i ledningsgrupp
  • 21% av ungdomar 16-24 år gamla

Vad skulle det innebära för er organisation om fler kunde tolka och använda sig av dataanalys?