I en teknisk genomgång ser vi över hur er miljö är installerad och konfigurerad. Vi gör en analys av potentiella optimeringsmöjligheter, stämmer av serverinställningar mot Qlik's rekommendationer samt utvärderar kapaciteten.

Läs mer

Tillsammans med våra kunder tar vi fram analyser och beslutsstöd för alla tänkbara områden inom en organisation. Ofta börjar vi våra projekt med en förstudie eller genom diskussioner med kunden. 

Läs mer

Vi hjälper er om något går fel! Oavsett om det handlar om servermiljön, klientproblem eller applikationsfrågor kan vi hjälpa er. Upplägget styrs av era behov. Kontakta oss så hjälper vi er att hitta en bra lösning.

Läs mer

Vi har lång erfarenhet och kan erbjuda utbildning inom ett flertal områden kring QlikView och Qlik Sense. Våra kurser är praktiskt inriktade och leder deltagaren stegvis till en nivå där personen själv kan lösa problem utan instruktioner.

Läs mer