Teknisk genomgång

I en teknisk genomgång ser vi över hur er miljö är installerad och konfigurerad. Vi gör en analys av potentiella optimeringsmöjligheter, stämmer av serverinställningar mot Qlik's rekommendationer samt utvärderar kapaciteten.

Efter utförd genomgång får ni en rapport med våra rekommendationer samt eventuella utförda justeringar i er miljö. Ni får också en dokumentation och kartläggning över hur er miljö är uppsatt.

Kontakta oss för att få en offert på en teknisk genomgång. Priset beror på miljön storlek och komplexitet samt specifika önskemål eller problem som ni vill att vi ska titta närmre på.