Utbildning

Vi har lång erfarenhet och kan erbjuda utbildning inom ett flertal områden kring QlikView och Qlik Sense. Våra kurser är praktiskt inriktade och leder deltagaren stegvis till en nivå där personen själv kan lösa problem utan instruktioner.

Vanligast är att vi håller kursen på plats hos er, men det går självklart även bra att vara på en annan plats. Det kan t.ex. vara på vårt kontor i Linköping eller på ett konferenshotell.

I kursernas grundutförande använder vi exempeldata som underlag för att ta fram analyser. Ofta anpassar vi våra kurser efter era behov och system. Det kan t.ex. handla om övningsuppgifter som stämmer med er databas och affärssystem.

Här är några kurser vi kan erbjuda er. Om ni har andra önskemål kan ni självklart kontakta oss. Vi kan ge många rekommendationer, men anpassar oss efter hur ni vill lägga upp er utbildning. Vår erfarenhet säger att det blir svårare för deltagarna att vara fokuserade många dagar i rad. Därför har vi delat upp våra kurser i mindre delar. Önskar ni kan självklart dessa sättas samman vid ett och samma tillfälle.

Kontakta oss för att få en offert på utbildning. Priset beror på hur många ni är, var vi ska vara och om vi ska anpassa kursen efter era behov.

QlikView

Användarutbildning
I vår användarutbildning går vi igenom de delar av QlikView som en användare ser. Det rör sig bland annat om AccessPoint, urval, objektstyper, bokmärken, export, Social Business Discovery och Self serving BI. Även användare som använt QlikView under en längre tid brukar lära sig nya saker på denna utbildning.

Längd: 1 dag
Passar för: Alla användare av QlikView
Förkunskaper: Inga

QlikView Utveckling I
Här går vi igenom de grundläggande utvecklingsfunktionerna i både script och layout. Vi kopplar upp oss till en databas samt Excel-filer och hämtar ut värden för bearbetning. Den här kursen passar även bra för avancerade beställare som inte själva kommer att utveckla, men som vill förstå hur QlikView fungerar. Kursen QlikView Layout I är en del av denna kurs.

Längd: 2 dagar
Passar för: Alla som vill lära sig utveckla eller förstå QlikView bättre
Förkunskaper: Inga

QlikView Utveckling II
I denna vidareutbildning kommer vi in på mer avancerade funktioner i såväl script som layout. Det handlar bland annat om Join, Mapping och kalender. Kursen QlikView Layout II är en del av denna kurs.

Längd: 2 dagar
Passar för: Alla som vill lära sig utveckla i QlikView
Förkunskaper: QlikView Utveckling I

QlikView Utveckling III
Här tar vi upp avancerade script och layout-uttryck. Det handlar t.ex. om transaktionshantering, set-analys och avancerad aggregering.  Kursen QlikView Layout III är en del av denna kurs.

Längd: 2 dagar
Passar för: Alla som vill lära sig utveckla i QlikView
Förkunskaper: QlikView Utveckling II

QlikView Layout I
Här börjar vi skapa egna urvalsfält, tabeller och diagram. Den här kursen är en del av QlikView Utveckling I.

Längd: 1 dag
Passar för: Alla som vill lära sig utveckla i QlikView
Förkunskaper: Inga

QlikView Layout II
I denna vidareutbildning fortsätter vi med mer avancerade diagram och rapporter. Den här kursen är en del av QlikView Utveckling II.

Längd: 1 dag
Passar för: Alla som vill lära sig utveckla i QlikView
Förkunskaper: QlikView Layout I  / QlikView Utveckling I

QlikView Layout III
Här tar vi upp avancerade uttryck med bland annat set-analys.  Den här kursen är en del av QlikView Utveckling III.

Längd: 1 dag
Passar för: Alla som vill lära sig utveckla i QlikView
Förkunskaper: QlikView Layout II / QlikView Utveckling II

QlikView Prestandaoptimering
Det är ganska lätt att komma igång med utveckling i QlikView, men det är svårt att veta vad som påverkar prestandan på olika sätt. I denna kurs går grundligt igenom hur QlikView använder serverns resurser och hur vi kan optimera våra applikationer därefter.

Längd: 1 dag
Passar för: Utvecklare med lite erfarenhet
Förkunskaper: QlikView Utveckling II

QlikView Macro
Lär dig använda VB Script-makron i QlikView. Dessa låter dig t.ex. exportera bilder, maila PDF:r och göra avancerade Excel-exporter.

Längd: 1 dag
Passar för: Alla som vill lära sig utveckla i QlikView
Förkunskaper: QlikView Utveckling II

QlikView Utvecklingsmetodik & Best Practices
Det här är en intressant utbildning för de som redan utvecklat en del i QlikView. Vi går bland annat igenom hur man sätter upp effektiva datamodeller, filstrukturer, dokumentation och språkhantering.

Längd: 2 dagar
Passar för: Alla som vill lära sig utveckla i QlikView
Förkunskaper: QlikView Utveckling  III

QlikView Teknisk miljö
Den här kursen erbjuder en genomgång av den tekniska miljön för QlikView. Vi tittar på vad som installeras, hur man konfigurerar och hur tjänster är uppsatta. Vidare går vi igenom vad som man ska ta backup av och hur antivirus ska vara konfigurerade.

Längd: 1 dag
Passar för: Alla som ska administrera QlikView
Förkunskaper: Inga

QlikView Administration i Server
Ska någon internt administrera behörigheter, publicering av applikationer etc? I denna kurs tittar vi på hur man administrerar en QlikView-installation. Det handlar t.ex. om behörighetsstyrning, publicering av applikationer och felsökning.

Längd: 1 dag
Passar för: Alla som ska administrera QlikView Server
Förkunskaper: Inga

QlikView Administration i Publisher
Publisher är en tilläggsprodukt till QlikView Server. Med hjälp av denna kan man enklare administrera behörigheter och dela upp dokument efter behörighetsnivåer. Med en Publisher blir det också enklare att utföra omladdningar på en server, medan en annan server tar hand om användarnas analyser. I kursen tittar vi på hur man konfigurerar Publisher, sätter upp jobb och hanterar behörigheter.

Längd: 1 dag
Passar för: Alla som ska administrera QlikView Publisher
Förkunskaper: Inga

QlikView Test
I denna kurs tittar vi på hur man effektivt bedriver testning i utvecklingsprojekt och löpande underhåll.

Längd: 1 dag
Passar för: Alla som ska vara ansvarig för test i QlikView-projekt
Förkunskaper: Inga

 

Qlik Sense

Användarutbildning
I vår användarutbildning går vi igenom de delar av Qlik Sense som en användare ser. Det rör sig bland annat om hubben, urval, objektstyper, bokmärken, export, Social Business Discovery och Self serving BI. Även användare som använt QlikView och Qlik Sense under en längre tid brukar lära sig nya saker på denna utbildning.

Längd: 1 dag
Passar för: Alla användare av Qlik Sense
Förkunskaper: Inga

Qlik Sense Utveckling I
Här går vi igenom de grundläggande utvecklingsfunktionerna i både script och layout. Vi kopplar upp oss till en databas samt Excel-filer och hämtar ut värden för bearbetning. Den här kursen passar även bra för avancerade beställare som inte själva kommer att utveckla, men som vill förstå hur Qlik Sense fungerar. Kursen Qlik Sense Layout I är en del av denna kurs.

Längd: 2 dagar
Passar för: Alla som vill lära sig utveckla eller förstå Qlik Sense bättre
Förkunskaper: Inga

Qlik Sense Utveckling II
I denna vidareutbildning kommer vi in på mer avancerade funktioner i såväl script som layout. Det handlar bland annat om Join, Mapping och kalender. Kursen Qlik Sense Layout II är en del av denna kurs.

Längd: 2 dagar
Passar för: Alla som vill lära sig utveckla i Qlik Sense 
Förkunskaper: Qlik Sense Utveckling I

Qlik Sense Utveckling III
Här tar vi upp avancerade script och layout-uttryck. Det handlar t.ex. om transaktionshantering, set-analys och avancerad aggregering.  Kursen Qlik Sense Layout III är en del av denna kurs.

Längd: 2 dagar
Passar för: Alla som vill lära sig utveckla i Qlik Sense 
Förkunskaper: Qlik Sense Utveckling II

Qlik Sense Layout I
Här börjar vi skapa egna urvalsfält, tabeller och diagram. Den här kursen är en del av Qlik Sense Utveckling I.

Längd: 1 dag
Passar för: Alla som vill lära sig utveckla i Qlik Sense 
Förkunskaper: Inga

Qlik Sense Layout II
I denna vidareutbildning fortsätter vi med mer avancerade diagram och rapporter. Den här kursen är en del av Qlik Sense Utveckling II.

Längd: 1 dag
Passar för: Alla som vill lära sig utveckla i Qlik Sense 
Förkunskaper: Qlik Sense Layout I  / Qlik Sense Utveckling I

Qlik Sense Layout III
Här tar vi upp avancerade uttryck med bland annat set-analys.  Den här kursen är en del av Qlik Sense Utveckling III.

Längd: 1 dag
Passar för: Alla som vill lära sig utveckla i Qlik Sense 
Förkunskaper: Qlik Sense Layout II / Qlik Sense Utveckling II

Qlik Sense Utvecklingsmetodik & Best Practices
Det här är en intressant utbildning för de som redan utvecklat en del i Qlik Sense. Vi går bland annat igenom hur man sätter upp effektiva datamodeller, filstrukturer, dokumentation och språkhantering.

Längd: 2 dagar
Passar för: Alla som vill lära sig utveckla i Qlik Sense
Förkunskaper: Qlik Sense Utveckling  III

Qlik Sense Teknisk miljö
Den här kursen erbjuder en genomgång av den tekniska miljön för Qlik Sense. Vi tittar på vad som installeras, hur man konfigurerar och hur tjänster är uppsatta. Vidare går vi igenom vad som man ska ta backup av och hur antivirus ska vara konfigurerade.

Längd: 1 dag
Passar för: Alla som ska administrera Qlik Sense 
Förkunskaper: Inga

Qlik Sense Administration
Ska någon internt administrera behörigheter, publicering av applikationer etc? I denna kurs tittar vi på hur man administrerar en Qlik Sense-installation. Det handlar t.ex. om behörighetsstyrning, publicering av applikationer och felsökning.

Längd: 1 dag
Passar för: Alla som ska administrera Qlik Sense Server
Förkunskaper: Inga