Utveckling och teknik

Tillsammans med våra kunder tar vi fram analyser och beslutsstöd för alla tänkbara områden inom en organisation. Ofta börjar vi våra projekt med en förstudie eller genom diskussioner med kunden. 

Förstudier kan bedrivas i form av en s.k. SIB (Seeing Is Believing), dvs. en kort workshop över 1-3 dagar där vi tar upp din data och skapar en skarp analys/mätning direkt på plats. De kan också genomföras genom intervjuer i verksamheten för att få fram en heltäckande kravanalys. I de senare fallen blir ofta SIB-workshopen steg nummer två i processen. Med tusentals stora och små projekt bakom oss har vi stor erfarenhet och sannolikheten är hög att vi byggt en liknande tillämpning som just din verksamhet har behov av.

Utöver genomförande av projekt tar vi också hand om er tekniska miljö. Vi hjälper er att installera, konfigurera, uppgradera och underhålla era servrar oavsett hur de är uppsatta.

Många av våra kunder har anpassade lösningar som möjliggör en bredare användning av QlikView och Sense. Det kan t.ex. handla om externa servrar för kund- och/eller leverantörsåtkomst, automatiska utskick av rapporter i Excel/PDF/PowerPoint eller storbildsskärmar med bilder från rapporter.