Teknik

QlikView och Sense använder en associativ in-memory-teknik för att tillåta användare att analysera och bearbeta data mycket snabbt. Unika poster lagras endast en gång i minnet, resten hanteras med pekare. Därför är QlikView och Sense snabbare och klarar att lagra mer data i minnet än traditionella kuber.

Utvecklingsmiljö

Utvecklingsmiljöerna för QlikView och Sense kallas Desktop och är en programvaror som installeras på den dator där en utvecklare ska arbeta. Datorn måste köra Microsoft Windows XP eller högre version. För eget bruk kan man använda Desktop utan licens, men detta är inte praktiskt i en företagsmiljö där man oftast vill dela dokument med andra användare. En användarlicens kan då hämtas genom uppkoppling mot företagets server. Ingen specifik licens för utveckling behövs.

Klienter

För QlikView finns huvudsak två olika klienter för användare - Plugin och Ajax. Plugin är en tilläggsmjukvara till Internet Explorer på Microsoft Windows som måste installeras före användning. En länk för att installera finns ofta tillgängligt på servern, men kräver att användaren har rättigheter att göra egna installationer. Ajax är en ren HTML/JavaScript-lösning som inte kräver någon installation i förväg. Ajax används också på mobila enheter. För Qlik Sense finns en modern Ajax lösning som bland annat anpassar utseendet efter skärmstorleken.

Servermiljö

Servermiljön för QlikView består i huvudsak av två komponenter: Publisher och Server. Publisher är en valfri mjukvara som låter administratörer enklare styra vem som ska ha behörighet till vilken applikation och data som en användare ska ha behörighet till. Vid köp av QlikView köper man alltid en serverlösning, Small Business Edition alternativt Enterprise Edition, som ger användaren ett sätt att öppna rapporter.

För Sense finns en endast en serverkomponent.