VAD ÄR QLIKVIEW & SENSE?

Qliks Business Discovery-plattform erbjuder självbetjänings-BI som ger användaren möjlighet till ett mer innovativt beslutsfattande.

 

QlikView och Qlik Sense är en plattform för att bygga analys- och rapportapplikationer och som låter användarna förstå sin verksamhet bättre. Med QlikView och Sense kan samband och mönster identifieras i all den data som varje dag genereras från en  verksamhets  informationssystem. Data kan  konsolidera och knytas ihop från olika informationssystem i en och samma rapport, visualiseras och utforskas samt brytas ned i alla tänkbara dimensioner.

Affärssystem och andra informationssystem är kritiska för de flesta verksamheter men erbjuder samtidigt allt som oftast knapphändiga analys- och rapportmöjligheter. Med QlikView och Sense extraheras informationen från dessa system och sammanställs till rapporter och analyser som gör det möjligt för användarna att hitta mönster i data som man annars inte skulle se.

Plattformen passar inom alla branscher och verksamheter där man har mycket information som behöver sammanställas och visualiseras för att kunna dra slutsatser eller för att stödja den dagliga operativa verksamheten. Det kan handla om allt från tillverkande industri till kommunala skolor.

Systemet kan användas via webben, lokalt, offline, på mobila enheter, av kunder/leverantörer, på Mac/PC, som mejlutskick och på storbildsskärmar. Kort sagt är QlikView och Sense mycket flexibla.

Med QlikView och Sense skapas effektivare informationsspridning och ökad transparens i verksamheten. Nya analysmöjligheter skapas och administrativa resurser kan frigöras som istället för att lägga tid på att plocka fram information ur otaliga system och hålla den uppdaterad, nu kan fokusera på att analysera data och fatta välgrundade beslut. Informationstillförlitlighet och datakvalité i källsystemen ökar då avvikelser och felaktig data snabbt kommer upp till ytan i mätningar och uppföljningar. Delaktighet i företaget ökar när alla förstår hur deras arbete påverkar slutresultatet. Detta skapar i slutänden en ökad målkongruens och ett ökat ansvarstagande inom organisationen.

 

Självbetjäning betyder dels att applikationerna inte består av färdiga rapporter utan användaren kan själv vända och vrida på informationen för att besvara sina frågor samt att användaren själv kan skapa egna rapporter i en applikation. Med detta som grund kommer Business Discovery som betyder att  rapporter inte är stela utan användaren kommer att hitta nya tankar, frågor och idéer när denne går igenom informationen.

Installationen är mycket enkel. En grundinstallation sätts normalt upp på någon timme. Därefter kan era användare komma åt QlikView-applikationer via sin webbläsare. Allt som  behövs är en Microsoft Windows-server att installera på. För mindre installationer är virtuella servrar möjliga, men för större installationer rekommenderas fysisk hårdvara. Ingen ytterligare mjukvara, t.ex. databaser, behövs. Köper ni QlikView eller Sense via oss ingår installationen. Kontakta oss för mer information och detaljer.