Marknad, försäljning och eftermarknad

Lyckad försäljning är en nyckel i alla verksamheter. Mätningar mot marknad, försäljning och eftermarknad hämtar ofta data från CRM- och ekonomisystem. Att driva verksamheten mot att öka antalet säljaktiviteter är en nyckel för att generera maximal försäljning.

QlikView är ett utmärkt verktyg för den här typen av uppföljningar och ger säljare, marknadsförare, prissättare mm ett utmärkt stöd i sitt dagliga arbete. Det kan även ge verksamheten ökad transparens samt stöd för ledningen och finansavdelning när det gäller att följa säljprogressen, prognosmöjligheter, budget- och strategiarbete.      

Här följer ett antal exempel på mätningar som vi hjälpt våra kunder med. Självklart finns det fler analysmöjligheter när det gäller marknad och försäljning, kontakt gärna oss för att diskutera just dina behov!

Prospektanalys och pipe
Hur är prospekten fördelad över verksamheten? Hur stor är prospektvolym i förhållande till budgeterad försäljning?

Aktivitetsmätning
Försäljning kan ofta ses ur ett industriellt perspektiv, antalet aktiviteter står i regel mer eller mindre direkt relation till försäljningen. Är aktivitetsnivå (möten, kundaktiveter etc) på en tillräckligt hög nivå för att budgeterad försäljningsnivå ska nås?  

Mäta försäljningsprocessen
Hur snabbt drivs affärer igenom? Hur många processteg i försäljningsprocessen tas per vecka? Hur presterar säljarna?

Prissättningsstöd
QlikView kan vara ett utmärkt stöd i prissättningsarbete för artiklar som säljs sällan och där varje säljtillfälle är unikt. Vad såldes artikeln för senast och vad var marginalen på artikeln?

Kundreskontra
Öka kassaflödet genom att se till att fakturorna betalas i tid. Med QlikView kan de fakturor som är viktigast att jaga in först enkelt belysas.

Kundfokuserade mätningar
Leveransprecision av kundorderrader - sker leveranser till kunder i tid? Hur stor del av offerter är besvarade i tid och  hur många är förseningsdagarna?

Eftermarknad
Baserat på tidigare försäljning kan vi erbjuda våra kunder utbytesenheter/merförsäljning proaktivt.