SPÅRBARHET I DATA
FRÅN DATABAS TILL FÄLT I QLIK

NodeGraph är ett utmärkt verktyg som kompletterar större Qlik-installationer och låter så väl användare som utvecklare förstå vad källan till ett värde är. Dessutom kan NodeGraph användas för att utföra kvalitetstester av applikationer och data.

Vill du har mer information?

Kontakta oss antingen direkt via vår chat eller via informationen på vår kontakt-sida.

© 2020 Drake Analytics