top of page

NodeGraph

nodeGraph.png
Nodegraph spåra din data överblick kontroll över data
SPÅRBARHET I DATA
FRÅN DATABAS TILL FÄLT I QLIK

NodeGraph är ett utmärkt verktyg som kompletterar större Qlik-installationer och låter så väl användare som utvecklare förstå vad källan till ett värde är. Dessutom kan NodeGraph användas för att utföra kvalitetstester av applikationer och data.

Intervju

Tryck nedan för att läsa våran intervju med Alexander Burman.

Ett bättre sätt att arbeta med data

Data Governance

Försäkra att er BI-lösning är i riktning med er generella styrningsstrategi

Data Migration

Automatiskt kartlägger metadatan och garanterar att rätt data migreras

Data Discovery

Förstå din data med Nodegraphs omfattande metadatalexikon  

Automated Documentation

Automatisk och omdelbar dokumentation av hela metadatalandskapet. Alltid tidsenlig.

Impact Analysis

Få tillgång till all er data tack vare automatiserad och visualiserad kartläggning av datans härkomst

Data Compliance

Tillgång till en användarvänlig överblick av datalandskapet. Automatiskt generera reguleringsrapporter.

bottom of page