top of page

NYHETER

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Registrera dig för att få vårt nyhetsbrev! Ungefär en gång i kvartalet skickar vi ut ett kort nyhetsbrev med information om de senaste nyheterna om QlikView, Sense, Planacy och vad som händer på Drake Analytics. Registrera din e-postadress nedan för att gå med i nyhetsbrevet. Skulle du ångra dig kan du enkelt avregistrera dig via länkar som finns i nyhetsbrevet.

Tack för ditt instresse!

Modern City

Kundcase Atlas Copco

Per Damberg ERP, BI & RPA manager Atlas Copco Qlik Sense Qlikview

Per Damberg
ERP, BI & RPA manager
SAP Governance manager

Per Damberg berättar,

som en av de första Qlik-kunderna i Sverige har vi på Atlas Copco Industrial Technique byggt upp en modern och flexibel BI-miljö med fokus på att skapa en datadriven organisation. Genom att flytta ut möjligheterna att analysera och förstå data långt ut i organisationen har vi lyckats skapa förutsättningar till djupa insikter och faktabaserade beslut på alla nivåer, från vår tillverkning till distribution och kundcenter.

För att vi ska kunna leverera en modern BI-tjänst behöver vi en strategisk partner med högt kvalificerade och engagerade konsulter.

Vårt samarbete med Drake Analytics hjälper oss att upprätthålla en hög kvalitet med snabba leveranser och ett agilt förhållningssätt till komplexa affärsutmaningar.  Detta ger oss även möjlighet att fokusera interna resurser på långsiktig utveckling av BI-miljön.

Atlas-copco QlikView Qlik Sense
bottom of page