PLANACY BUDGET & PLANERING

PLANACY BUDGETSYSTEM
FLEXIBEL, SNABBARE OCH SÄKRARE

Planacy är ett budget/prognos-system som ger er full kontroll över er planeringsprocess. Anpassa processen och inmatningsformulär helt enligt verksamhetens behov. Följ upp planen i ert befintliga beslutsstödsverktyg.

MODERNT GRÄNSSNITT

Byt ut Excel-filer mot ett
modernt webbgränssnitt

KOMMENTERA

Skriv in kommentarer så att alla förstår underlaget

UNIKT WORKFLOW

Designa ert workflow som följer er verksamhetsprocess

WHAT-IF

Simulera olika scenarier och analysera påverkan

ANPASSADE FORMULÄR

Planera antalet anställda, antalet besökare eller motsvarande

BEHÖRIGHETER

Behörigheter styr vem som ser och ansvarar för vad

Demo - Workshop - Implementation

Vi börjar gärna med att göra en demo för att visa er hur Planacy fungerar. Nästa steg efter det är att vi genomför en workshop på plats hos er. Då gör vi en snabb implementation av er process, med era inmatningsgränssnitt och ni får en chans att testköra. Om vi visat för er vilka förbättringar som Planacy kan ge er verksamhet går vi vidare till en order och därefter en full implementation.

Kontakta oss för en demo.

Vill du har mer information?

Kontakta oss antingen direkt via vår chat eller via informationen på vår kontakt-sida.

© 2020 Drake Analytics