top of page

Ändra format på många kolumner

I QlikView-tabeller visas med automatik numeriska kolumner som högerjusterade för att underlätta avläsandet. Oftast vill vi då även ändra rubriken för kolumnen till att vara högerjusterad.

Tyvärr tillåter inte inställningarna för raka tabeller att man ändrar på fler än en kolumn i taget. Ibland har vi många kolumner som man vill ändra på. Ett litet trick är då att byta typen av tabell till pivot. Med en pivot-tabell kan man nämligen ändra presentationsformatet på fler än en kolumn samtidigt. När ändringen är gjord ändrar man tillbaka formatet till en rak tabell igen.


Endast en kolumn åt gången kan väljas när presentationsformatet ska ändras:

Ändra graftypen till Pivot-tabell:

Gå sedan tillbaka till Presentation-fliken, markera alla berörda kolumner och ändra till högerjusterad rubrik:

Ändra sedan tillbaka till rak tabell och nu är tabellens kolumner högerjusterade:


Skriven av: Morgan Kejerhag

Morgan Kejerhag har arbetat med Qlik-plattformen sedan 2005 och är en av Sveriges mest erfarna konsulter. Under åren har Morgan arbetat med flertalet multinationella bolag där han lett arbetet i att bygga upp stora Qlik-miljöer såväl som små kunder. LinkedIn