top of page

Aktivera din nya licensnyckel

Om du är en ny kund till Qlik eller om du gått med i Analytics Modernization Program och ska sätta upp Qlik Sense på en lokal server har du fått en ny licensnyckel som kallas "Signed license key".De gamla licensnycklarna byggde på ett 16-siffrigt nummer + 5-siffrigt kontrollnummer. En nyckel kunde till exempel se ut som 1234 5678 9012 3456 med kontrollnummer 12345. Den server där Qlik-produkten installerades behövde inte ha tillgång till Internet eftersom en LEF-fil kunde genereras på olika sätt på en annan Internet-ansluten dator och sedan manuellt läggas in på den server som saknade Internet.


De nya licenserna kallas för signed license key och består av en så kallad JSON Web token. Det är en lång serie bokstäver och siffror som identifierar licensen. Nytt är också att det inte längre går att aktivera licensen via en annan maskin än den där Qlik-produkten installeras. För att Qlik-produkten ska få tillgång till Qliks licensservrar kan istället brandväggen behöva öppnas upp för kommunikation ut.


Det finns olika sätt att öppna brandväggen för kommunikation. Porten är alltid 443 och adressen som ska nås är https://license.qlikcloud.com. Antingen öppnas porten helt, till den adressen eller så konfigureras kommunikationen att gå via en proxy.


Det går tillfälligt att aktivera en licens offline, men det kräver att Qlik lagt till möjligheten i licensen och det är bara en tillfällig lösning.


 

Skriven av: Morgan Kejerhag

Morgan Kejerhag har arbetat med Qlik-plattformen sedan 2005 och är en av Sveriges mest erfarna konsulter. Under åren har Morgan arbetat med flertalet multinationella bolag där han lett arbetet i att bygga upp stora Qlik-miljöer såväl som små kunder. LinkedIn Kontaktuppgifter

bottom of page