top of page

Analytics Modernization Program

Sedan Qlik Sense kom 2014 har många kunder tittat på, och en del genomfört, hur man kan köra Qlik Sense parallellt med QlikView eller till och med helt byta. Det har under åren funnits olika sätt att genomföra detta. Det erbjudande som är aktuellt idag kallas Analytics Modernization Program, AMP, och är som det heter - ett program för att modernisera er plattform.QlikView är en riktigt bra produkt med många välgjorda funktioner. Det finns många företag med stora installationer där QlikView skapar ett enormt värde varje dag. Qlik har varit tydliga med att fortsatt stödjer QlikView som tidigare.


Dock har QlikView sina grunder från starten av Qliks grundande i mitten på 90-talet. Det var på en tid när få eller ingen tänkte webb, touch, mobilitet, self-service eller AI. Qlik har under åren byggt på mycket sådan funktionalitet, men att bygga på eller bygga något från grunden och upp är olika saker. Så i början på 2010-talet satte Qlik ett mycket modigt mål - att skapa en ny del av plattformen från grunden upp med moderna tekniker - Qlik Sense.


Av de stora andra beslutsstödsalternativen är det ingen som vågat ta detta steg - och det syns i undersökningar och vardagen att Qlik Sense ligger klart längre fram som plattform. Ingen annan av de stora alternativen är till exempel fullt webbaserat som Qlik Sense.


Qlik Sense kan tillföra mycket till en kund som redan har QlikView. Då motorn i QlikView och Sense är precis samma är det mycket enkelt att flytta en app mellan plattformarna. Skriptet, koden för datainläsning och transformation, är till 99% samma och uttrycken i grafer och tabeller lika så. Tänken kring layout är annorlunda varför vi oftast gör en genomgång och tänker till när vi flyttar en applikation istället för att bara göra den exakt som tidigare.


Om man väljer att köra på Qliks molnplattform, Qlik Sense SaaS, kan man dessutom knyta in QlikView-appar i Qlik Sense Hub så att användaren bara har en vy över alla appar.


Analytics Modernization Program är ett erbjudande som gäller för de allra flesta kunderna. Erbjudandet går i korthet ut på att ni fortsätter att betala samma kostnad som tidigare och får tillgång till Sense för samma användare som har QlikView. Sense har också många bra licensformer som gör att många kunder de facto sparar in på licenspriset när de köper nya licenser.


Ta kontakt med oss så berättar vi mer och räknar på just ert fall.Skriven av: Morgan Kejerhag

Morgan Kejerhag har arbetat med Qlik-plattformen sedan 2005 och är en av Sveriges mest erfarna konsulter. Under åren har Morgan arbetat med flertalet multinationella bolag där han lett arbetet i att bygga upp stora Qlik-miljöer såväl som små kunder. LinkedIn