top of page

App-prestanda i Qlik Cloud

I Qlik Cloud har det tillkommit en intressant funktion som låter dig utvärdera prestandan i en applikation. Syftet är att hjälpa dig utveckla effektiva applikationer som smidigt kan höras i Qlik Cloud. Miljön har en begränsning där en app max får använda 5 GB data.När funktionen aktiveras för en applikation kommer en omladdning ske samtidigt som prestandarelaterade mätetal samlas. Till exempel kommer vi att kunna se hur mycket minne appen kräver, hur många rader som tabeller innehåller och hur lång tid diagram tar att rendera.


Den användare som har rätt att redigera i ett Shared Space eller som har rätt att hantera appar i ett Managed Space har möjlighet att aktivera prestandautvärderingen. Gå till det space där appen finns och klicka på de tre punkterna i det nedre högra hörnet på appen. Välj Evaluate Performance och vänta medan testat körs. När testat är klart visas en notifikation och man kan också följa statusen om man går in på information (klicka på de tre punkterna för appen och välj Details och klicka på Performance evaluation.Prestandautvärderingen består av en översikt, detaljer och en logg som kan laddas ner. Översikten består av viktiga mätvärden som:

 • Tid att öppna appen

 • Max minne som används

 • Appens storlek på disk

 • Totalt antal rader i appen

 • Antalet publika ark

 • Antalet objekt

Information om tiden att öppna appen kommer berätta en del om användarnas upplevelse. Qlik Sense Cloud har också en begränsning om 5GB minnesanvändning i en app och informationen om appens storlek berättar om den utan problem kommer att få plats i Cloud eller ej. I exemplet nedan använder appen 4.7GB, vilket är nära de 5GB som utlovas av Qlik. Således kan vi snart börja uppleva diverse problem med appen om inte datamängderna hålls nere.


Detaljerna i utvärderingen består sedan av:

 • Objekt som har problem med cachening

 • Objekt som har problem med singeltrådning (de kan inte beräknas snabbt)

 • Top 5 objekt med längsta ej-cache-inläsningstid

 • Top 5 objekt med längsta cache-inläsningstid

 • Top 5 objekt med största resursbehovet

 • Top 5 tabeller med störst minnesanvändning

 • Top 5 fält med största minnesanvändning

Här ser vi hur Top 5 objekt med längsta öppningstiden ser ut. Alla tider ser OK ut och vi behöver troligen inte se över några objekt (jag har dolt objektens namn).


Här ser vi hur Top 5 objekt med störst minnesanvändning ser ut. Som vi kan se sticker framför allt ett enskilt fält ut och tar mycket minne. Orsaken till att ett fält tar mycket plats i minnet är oftast på grund av många unika värden, men det kan även bero på mycket långa värden. Som utvecklare får man granska fältet och fundera på om någon form av optimering kan göras. Exempelvis kan tidsstämplar (datum och exakt tid) för händelser avrundas ned till hela timmar om inte minuter, sekunder och tusendelar är avgörande för mätetalen i applikationen. Tidsstämplar kan också delas upp i två fält - datum och tid (till exempel timme och minut) - för att få ner antalet unika värden i ett fält. Mer om detta i andra inlägg om optimering.Loggfilen som kan laddas ner är en XML-fil med resultatet av utvärderingen. Denna logg fil kan laddas ner till exempel före och efter en förändring för att studera hur värdena påverkades av förändringen.


På Qliks forum hittar man också en app, App Analyzer, som ansluter till din SaaS-miljö och hämtar ner värden för prestandan i appar. Mer om denna i ett eget inlägg.


 

Skriven av: Morgan Kejerhag

Morgan Kejerhag har arbetat med Qlik-plattformen sedan 2005 och är en av Sveriges mest erfarna konsulter. Under åren har Morgan arbetat med flertalet multinationella bolag där han lett arbetet i att bygga upp stora Qlik-miljöer såväl som små kunder. LinkedIn Kontaktuppgifter