top of page

Behörigheter i arbetsytor

När man publicerar en app till Power BI Service powerbi.com väljer man en arbetsyta at placera appen i. Till arbetsytor lägger man sedan till användare som kan ha olika typ av åtkomst till apparna.Behörigheter finns i fyra nivåer:

  • Administratör (Admin)

  • Medlem (Member)

  • Deltagare (Contributor)

  • Läsare (Viewer)


Administratör (Admin)

Användare som är administratörer har full tillgång till arbetsytan och kan använda alla funktioner. Detta inkluderar hantera alla andra användare, all form av data, alla appar osv. Den här rollen bör reserveras för användare som administrerar arbetsytan.


Medlem (Member)

Medlemmar kan göra det mesta i en arbetsyta. Det som saknas är de rent administrativa delarna som att ändra inställningar på arbetsytan och hantera administratörer. Den här nivån passar bra för användare som ska kunna göra nästan allt utom högsta nivån av administration.


Deltagare (Contributor)

Deltagare är användare som kan arbeta med rapporter och annat innehåll. Användaren kan lägga till, ändra, ta bort rapporter osv. Den här nivån passar bra för användare som ska kunna utveckla innehåll utan att administrera behörigheter och liknande.


Läsare (Viewer)

En läsare är en användare som kan konsumera innehåll i rapporter utan att kunna ändra på innehållet. Det här passar bra för de användare som endast ska analysera och ta del av siffror.
 

Skriven av: Morgan Kejerhag

Morgan Kejerhag har arbetat med beslutsstöd sedan 2005 och är en av Sveriges mest erfarna Qlik-konsulter. Under åren har Morgan arbetat med flertalet multinationella bolag där han lett arbetet i att bygga upp stora miljöer såväl som små kunder. LinkedIn Kontaktuppgifter