Qlik Sense November 2018

Det går snabbt mellan släppen av ny funktionalitet i Sense nu. På ett par månader har Qlik satt samman ett bra paket med förbättringar och nya funktioner.


Det går snabbt mellan släppen av ny funktionalitet i Sense nu. På ett par månader har Qlik satt samman ett bra paket med förbättringar och nya funktioner. 


EXTENSIONS

Ett antal extensions följer nu med när man installerar:

Kalenderfunktion för att enklare välja datumBehållare för att dölja/visa grafer på samma ytaNavigationsknappar som låter användaren göra urval och gå mellan flikarVariabel input för att kunna ange ett värde (inmatningsfält, knappar, drop-down, slider) som sedan används i beräkningar


INISGHT ADVISOR

Förbättrade funktioner som hjälper användare att skapa egna grafer och annat. 


JÄMFÖRA URVAL MED PARALLELLA TILLSTÅND

Ibland skulle användaren behöva jämföra en uppsättning urval med en annan uppsättning. Detta har länge funnits i QlikView och har nu också kommit till Sense. Med parallella tillstånd kan man skapa flera tillstånd som urval, grafer och mått kan tillhöra. Då kan man exempelvis enkelt jämföra försäljningen i en grupp länder med försäljningen i en annan grupp.


KARTOR

I varje ny version av Sense har det den senaste tiden kommit förbättringar för kartor och så även denna gång. Nu har Qlik lagt till ett graflager till kartor som ger oss möjligheten att visa stapel- eller tårtbitsdiagram över punkter i kartan.


ÖVRIGT

Förenklingar kring hur en användare skapar upp Set Analys för uttryck.

Man kan nu styra så att en urvalsbox alltid måste ha ett urval. Detta är användbart t.ex. när vi vill att användaren ska kunna välja en valuta att visa appen i. Vi vill då inte att användaren ska kunna ta bort urvalet och inte någon valuta alls vald.

Förbättringar i tårtbitsdiagram.