top of page

Dolda ark i Qlik Sense

Med Qlik Sense Februari 2021 kom möjligheten att dölja ark med hjälp av ett villkor. Dock har det visat sig lätt att tappa bort sitt ark när det är dolt. I detta inlägg visar vi var man hittar åt det igen.I arkegenskaperna har ett nytt fält tillkommit - Visningsvillkor - som låter utvecklaren skriva ett villkor som ska bli sant (arket visas) eller falskt (arket döljs). Villkoret kan vara något som ett variabelvärde som styrs av vem som loggar in eller ett val användaren gör. Kanske visas ett speciellt detaljark om en viss typ av data väljs eller liknande.

När arket döljs kan utvecklaren fortfarande se arket i arklistan, men det får en speciell symbol på sig.

Problemet uppstår om arket är dolt och utvecklaren lämnar appen eller går till appöversikten. Nu syns inte längre arket och användaren kan således inte gå in på det.

Lösningen blir att gå in på ett annat ark eller skapa ett till ark om inget annat finns och sedan klicka på det vanliga valet för arken. Nu finns det dolda arket med igen.

 

Skriven av: Morgan Kejerhag

Morgan Kejerhag har arbetat med Qlik-plattformen sedan 2005 och är en av Sveriges mest erfarna konsulter. Under åren har Morgan arbetat med flertalet multinationella bolag där han lett arbetet i att bygga upp stora Qlik-miljöer såväl som små kunder. LinkedIn Kontaktuppgifter