top of page

Drake på Almedalsveckan: Om datadrivet förbättringsarbete

Almedalsveckan kommer närmare. Drake deltar tillsammans med Propia och Linköpings Universitet i en diskussion om hur digitala spår och processanalys kan utveckla välfärden men också påverkan på den personliga integriteten.


När: 6 juli 13:00 - 14:00

Mer info: https://almedalsveckanplay.info/61989

#almedalsveckan


bottom of page