top of page

Drake på STARK

Drake Analytics besöker under dagen Högskolan i Borås arbetsmarknadsdagar STARK. Vi vill växa mer i regionen och söker intresserade - studenter eller andra - som vill arbeta med framtidens beslutsstöd. Besök vår utställning, drick en kopp kaffe och fråga oss om hur det är att arbeta med Sveriges stora och små företag, myndigheter och andra organisationer.


https://www.hb.se/Samverkan/Samarbeta-med-studenter/Arbetsmarknadsdagarna-STARK/

bottom of page