Drake utbildar framtidens BI-konsulter

Drake Analytics har under dagen besökt Klämmestorpsskolan i Mantorp och berättat för skolans tredjeklassare vad man gör som BI-konsult. Under dagen fick eleverna diskutera, använda och även själva bygga analyser av tandhälsa, Pokemons och lokal enkätdata. När eleverna på sina Chromebooks loggade in i Qlik Sense Cloud Business kunde de snabbt komma igång och skapa egna diagram. Vid analys av de 801st Pokemons som finns var nyfikenheten stor - "Vilken är starkast?", "Vilken typ är vanligast?", "Hur snabb är Pikachu?"och många andra frågor besvarades.
Vill du har mer information?

Kontakta oss antingen direkt via vår chat eller via informationen på vår kontakt-sida.

DrakeStone AB
Teknikringen 10

583 30 Linköping

Org: 556986-6956

© 2020 Drake Analytics