Drake utbildar framtidens BI-konsulter

Drake Analytics har under dagen besökt Klämmestorpsskolan i Mantorp och berättat för skolans tredjeklassare vad man gör som BI-konsult. Under dagen fick eleverna diskutera, använda och även själva bygga analyser av tandhälsa, Pokemons och lokal enkätdata. När eleverna på sina Chromebooks loggade in i Qlik Sense Cloud Business kunde de snabbt komma igång och skapa egna diagram. Vid analys av de 801st Pokemons som finns var nyfikenheten stor - "Vilken är starkast?", "Vilken typ är vanligast?", "Hur snabb är Pikachu?"och många andra frågor besvarades.
Vill du har mer information?

Kontakta oss via informationen på vår kontakt-sida.

DrakeStone AB
Teknikringen 10

583 30 Linköping

Org: 556986-6956

© 2020 Drake Analytics