top of page

Läsa data från BigQuery

Många verksamheter har börjat spara sin data i Google BigQuery och sedan läsa ut data till Qlik Sense för att analysera, visualisera och rapportera. Både Windows- och SaaS-versionen av Qlik Sense har inbyggd möjlighet för att ansluta till BigQuery.

Anslutning

Det första som behöver göras är att ansluta Qlik Sense till BigQuery och ge tillåtelse att läsa ut data. Anslutningen görs genom att från Qlik Sense välja att autentisera med en användare som har rättigheter till ett Big Query samt välja ett dataset att läsa från.


Välj att lägga till en ny dataanslutning antingen från hub eller inne i en app och välj typen Google BigQuery.I rutan som öppnas trycker du på knappen Sign In för att logga in i BigQuery.Välj en användare eller logga in med en ny.Ange lösenordet för användaren.

När användaren är inloggad får man bekräfta att Sense ska få läsa data och däefter fås en valideringskod som ska läggas till i Sense.
Kopiera koden, byt tillbaka till Sense-fliken i webbläsaren och ange koden i fältet Confirmation Code. Klicka sedan på knappen Validate.Välj ett dataset att läsa data från i drop-down-menyn "Catalog (Project)" som ska ha populerats med de dataset den inloggade användaren har rättigheter till.


Klicka sedan på knappen Test connection för att säkerställa att anslutningen fungerar som den ska. Du bör få ett svar "Connection Succeeded". Tryck ner meddelandet och spara anslutningen som nu finns i listan av anslutningar.