top of page

ODAG eller Dynamic Views?

I två separata inlägg har vi beskrivit funktionerna kring On-demand app generation och Dynamic Views. Teknikerna är snarlika och låter användaren gå från en aggregerad vy till detaljer som hämtas in när användaren på olika sätt begär det. Vilken metod ska du använda när?


Generellt

Tekniskt skiljer det inte så mycket mellan de två metoderna för utvecklaren. I båda fallen behöver man bygga två appar och koppla ihop dem.


Dynamic Views

Att arbeta med Dynamic Views är mycket enkelt. Användaren behöver bara välja ett tillräckligt litet urval och sedan byta flik för att snabbt se detaljerna. Dock kommer urval i detaljerna inte visas och hänga ihop med urval i Selection-appen och om användaren byter flik och går tillbaka behöver data hämtas igen.


Detta alternativt fungerar bra när detaljdata är enkel och användaren inte kommer att jobba vidare så mycket med analys av detaljerna. Ett bra exempel är när användaren vill se en detaljtabell för sitt urval.


On-demand app generation

Att arbeta med ODAG kräver några extra steg av användaren, men samtidigt får användaren också en ny app att jobba vidare i. Urval i den genererade Details-appen är enklare att jobba med och användaren kan skapa egna flikar och liknande. Den genererade Details-appen finns kvar och kan delas med andra användare etc.


Detta alternativ fungerar bättre när användaren vill analysera, spara eller skapa egna flikar med data.


 

Skriven av: Morgan Kejerhag

Morgan Kejerhag har arbetat med Qlik-plattformen sedan 2005 och är en av Sveriges mest erfarna konsulter. Under åren har Morgan arbetat med flertalet multinationella bolag där han lett arbetet i att bygga upp stora Qlik-miljöer såväl som små kunder. LinkedIn Kontaktuppgifter