top of page

ODAG med Analyzer-licens

ODAG låter användare komma åt detaljer från en aggregerad vy genom att användaren först gör urval och sedan får tillgång till en ny-genererad applikation son laddas om med detaljer för urvalet.


Det är en smidig teknik för att till exempel begränsa en app som bygger på stora datamängder och som ska användas i Cloud. Eftersom Cloud har en begränsning om 5GB data i en app behövs ibland informationen aggregeras i ett första steg.


Normalt krävs en Professional-licens för att kunna bygga en ny applikation i Personligt-utrymmet. Men ODAG är ett undantag. Även en användare med Analyzer kan generera en ny detaljapplikation som landar i användarens Personligt-utrymme.


  1. Först laddas en applikation med aggregerad data - till exempel försäljningsbelopp per datum och land, men man kan inte se ordernummer. Detta kan ske exempelvis nattetid.

  2. Användaren arbetar i den aggregerade vyn och behöver vid ett tillfälle se vilka ordernummer som finns med i urvalet. Eftersom användaren gjort ett tillräckligt snävt urval är ODAG aktiverat. Användaren klickar på att aktivera ODAG.

  3. Sense gör en kopia av en template-applikation och skickar med användarens urval.

  4. Data laddas om medan användaren väntar och när det är klart presenteras appen för användaren.

  5. Användaren får tillgång till detaljappen och kan se detaljerna för sitt urval.


 

Skriven av: Morgan Kejerhag

Morgan Kejerhag har arbetat med Qlik-plattformen sedan 2005 och är en av Sveriges mest erfarna konsulter. Under åren har Morgan arbetat med flertalet multinationella bolag där han lett arbetet i att bygga upp stora Qlik-miljöer såväl som små kunder. LinkedIn Kontaktuppgifter

bottom of page