top of page

Qlik Cloud Spaces

I Qlik Cloud delar man in appar och användare i Spaces, som antingen är Shared eller Managed. I respektive space kan användare olika typer av behörigheter och roller. Om användaren är har en Professional-licens finns också ett Personal space som innehåller användarens egna appar. All form av skapande av appar eller ark i appar kräver att användaren har en Professional-licens.


Personal space

I användarens egna Personal Space kan appar utvecklas fritt om användaren har en Professional-licens. Ingen annan användare kan läggas till i Personal space, men användaren kan välja att publicera appar till ett Managed space. Att publicera direkt från sitt Personal space är inte att rekommendera då det blir svårare att vid behov flytta över ansvaret för en app till en annan utvecklare. Istället bör ett dedikterat Shared space skapas upp.


Shared spaces

I ett shared space samarbetar en grupp användare kring utveckling av applikationer som antingen bara används av gruppen eller ska publiceras till andra användare i ett Managed Space. Användarna som har rätt att skapa ark skapar då ark som antingen är egna eller läggs till i listan av standardark.


Dock kan endast ägaren av en applikation ändra appens script. Det enda sättet att byta ägare idag är att som administratör av plattformen gå till Administation -> Apps -> Change owner.


När man lägger till användare till ett Shared space kan man välja på ett antal olika nivåer: Can view, Is admin och Can Edit. Utöver dessa nivåer finns också nivån Is Owner som initialt den som skapat space:t har. Is Owner har alla behörigehter.


Can view: Kan använda appar fullt ut, men har ingen möjlighet att skapa egna eller ändra på befintlika appar eller ark i appar. Användaren kan heller inte kopiera en app till Personal.

  • Can edit: Kan använda appar fullt ut och har också möjligheten att skapa så väl nya appar som skapa och ändra på ark i befintliga appar. Användaren kan även hantera datakällor samt kopiera appar och då se scriptet i kopian. Användaren kan dock inte ändra på scriptet i en app som ägs av en annan anävndare.

  • Is admin: Har samma behörigheter som Can edit plus möjligheten att administrera space:t: Byta namn, hantera användare, hantera datakällor samt ta bort space:t.

Här är en sammanställning av behörigheterna:

Managed spaces

Ett Managed space är till för att användare ska konsumera appar utan möjlighet att ändra på något i originalet. Användarna kan fortfarande ha möjlighet att skapa egna ark och dela med andra användare, men originalarken är fasta.


Ingen användare kan kopiera eller ladda ner en app från ett Managed space vilket gör att det är viktigt att behålla en opublicerad i något space/offline.


När en användare läggs till i ett Managed space finns några olika behörigheter att sätta: Can view, Can contribute, Can manage och Can publish.


  • Can view: Kan använda appar fullt ut, men har ingen möjlighet att skapa egna eller ändra på befintlika appar eller ark i appar. Användaren kan heller inte kopiera en app till Personal.

  • Can contribute: Kan utöver att använda appar full ut även skapa egna ark och dela till andra användare. Användaren kan inte ändra på originalarken eller ändra på datakällor.

  • Can manage: Har samma behörigehter som Can contribute och kan dessutom administrera space:t genom att hantera datakällor och medlemmar.

  • Can publish: Kan publicera appar till space:t

Här är en sammanställning av behörigheterna:


Skriven av: Morgan Kejerhag

Morgan Kejerhag har arbetat med Qlik-plattformen sedan 2005 och är en av Sveriges mest erfarna konsulter. Under åren har Morgan arbetat med flertalet multinationella bolag där han lett arbetet i att bygga upp stora Qlik-miljöer såväl som små kunder. LinkedIn