top of page

Qlik DataTransfer: Appar

DataTransfer är ett verktyg som används för att föra över data från ert lokala nätverk till Qliks SaaS-miljö. Hur man sätter upp DataTransfer har vi skrivit om tidigare och du hittar inlägget här. I detta inlägg ska vi titta på hur man sätter upp en anslutning till en Qlik-app med data som ska föras över.Data kan hämtas från så väl QlikView- som Sense-appar och föras över som QVD-filer till molnet. Detta låter oss exekvera avancerade script som vanligt i QlikView/Sense. Varje tabell i datamodellen i slutresultatet av vald app kommer att laddas upp som en egen QVD-fil. Så släng bort temporära tabeller och annat som inte ska till molnet. Tänk på möjligheten att ladda binärt från en annan applikation vilket kan vara bra om man inte vill ändra på datamodellen i ursprungsfilen.


QlikView-appar

Data hämtas från en QlikView-app genom att sätta upp en ny anslutning med Add+ under Qlik apps, ange en sökväg till qvw-filen och välja om någon app i SaaS ska laddas om när data uppdateras. Vid skapandet ska två värden anges:

 • Name: Ett egenvalt namn

 • Select the destination space for uploaded data: Det space där den data som laddas upp ska sparas

QlikView-appen behöver laddas om utanför DataTransfer för att få ny data till sig. Således behöver ni ha QlikView körandes på samma eller en annan dator. Det kan antingen vara QlikView Server, Publisher eller en enkel Desktop schemalagd med en bat-fil.


Sense-appar

Sense-appar fungerar på motsvarande sätt som för QlikView-appar med undantaget att DataTransfer även kör en omladdning av QVF-appen. Skapa en ny anslutning med knappen Add+ och ange följande två värden:

 • Name: Ett egenvalt namn

 • Select the destination space for uploaded data: Det space där den data som laddas upp ska sparas

Du behöver alltså inte se till att QVF-filen uppdateras externt utan DataTransfer kommer att köra en omladdning och sedan ladda upp data.


Schemaläggning

För att ladda upp data manuellt kan du trycka på de tre punkterna till höger och välja Upload. Hur lång tid uppladdningen tar beror på hur mycket data som finns i appen, överföringshastighet och annat.


För att schemalägga en överföring från databas till molnet kan användaren sedan välja Scheduled uploads i menyn till vänster i DataTransfer. Välj därefter Add-knappen för att lägga till ett schema. Ange följande värden:

 • Name: Ett egenvalt namn

 • Data source to upload: Välj din connection för din app (namnet Name som du satte).

 • Repeat: Hur ofta jobbet ska upprepas, till exempel dagligen (Daily/Weekly etc)

 • Every: Styr i kombination med Repeat hur ofta jobbet körs

 • At: Vilken tid jobbet ska köras

 • Start date: Det första datumet jobbet ska börja köras

 • End date: Det sista datumet jobbet ska köras (behöver ej fyllas i)

Nu kommer data automatiskt laddas upp från lokala databaser till molnet med viss frekvens.


Fler inlägg om DataTransfer

Uppsättning

Läsa data från filer

Läsa data från databastabeller

Läsa data från Qlik-appar

 

Skriven av: Morgan Kejerhag

Morgan Kejerhag har arbetat med Qlik-plattformen sedan 2005 och är en av Sveriges mest erfarna konsulter. Under åren har Morgan arbetat med flertalet multinationella bolag där han lett arbetet i att bygga upp stora Qlik-miljöer såväl som små kunder. LinkedIn Kontaktuppgifter