top of page

Qlik DataTransfer: Filer

DataTransfer är ett verktyg som används för att föra över data från ert lokala nätverk till Qliks SaaS-miljö. Hur man sätter upp DataTransfer har vi skrivit om tidigare och du hittar inlägget här. I detta inlägg ska vi titta på hur man sätter upp en anslutning till en lokal fil och skickar upp den till molnet.


Tänk på att filer också kan nås av molnet med till exempel Sharepoint/Onedrive, Amazon S3, Dropbox, Google Drive, Google File Share etc. Då dessa filer synchroniseras med aktuell filtjänst så finns de redan tillgängliga på Internet-sidan av er brandvägg.


Startar upp DataTransfer och gå till Data folders i menyn till vänster. Klicka på Add-knappen till höger och ange:

  • Name: Ett egenvalt namn

  • Enter the full path to the folder on the file system: Sökvägen till filen, t.ex. C:\MinaFiler eller \\192.168.1.128\DataFiles

  • Select the destination space for uploaded data: Det space där data ska landa. Är det för dig själv du laddar upp data kan du välja Personal.

  • You can choose one or more apps to automatically reload when this data is uploaded: Starta omladdning av en Sense-app när data laddas upp.


Nu är själva anslutningen klar! För att ladda upp data från mappen kan du klicka på de tre prickarna längst ut till höger och välja Upload.


Beroende på storleken på dina filer kommer uppladdningen ta olika lång tid, men när det är klart syns filerna i det Space du valt vid uppsättningen i DataTransfer. Här tittar jag på Personal som visar de Excel-filer jag har i F:\Finance.


Mappen övervakas av DataTransfer och alla nya eller förändrade filer i mappen skickas automatiskt upp till molnet.


Det kan också vara bra att känna till några begränsningar:

  • DataTransfer överför max 200 filer från en mapp

  • Det går inte att läsa filer från mappar som hanteras av Essbase eller Dropbox

  • Filer som tas bort i mappen tas inte bort automatiskt i SaaS, utan användaren får manuellt ta bort dem i SaaS

I kommande inlägg kommer vi titta på hur man skickas upp data från från så väl databaser som Qlik-appar.


Fler inlägg om DataTransfer

Uppsättning

Läsa data från filer

Läsa data från databastabeller

Läsa data från Qlik-appar

 

Skriven av: Morgan Kejerhag

Morgan Kejerhag har arbetat med Qlik-plattformen sedan 2005 och är en av Sveriges mest erfarna konsulter. Under åren har Morgan arbetat med flertalet multinationella bolag där han lett arbetet i att bygga upp stora Qlik-miljöer såväl som små kunder. LinkedIn Kontaktuppgifter