top of page

Qlik DataTransfer: SQL-data

DataTransfer är ett verktyg som används för att föra över data från ert lokala nätverk till Qliks SaaS-miljö. Hur man sätter upp DataTransfer har vi skrivit om tidigare och du hittar inlägget här. I detta inlägg ska vi titta på hur man sätter upp en anslutning till en lokal databas, läser data från en tabell och skickar upp den till molnet.


För att läsa ut och ladda upp data från en tabell i en databas kan vi använda Data connections i menyn till vänster inne i DataTransfer. Vid skapandet av en ny anslutning ska två värden anges:

  • Name: Ett egenvalt namn

  • Select the destination space for uploaded data: Det space där den data som laddas upp ska sparas.

Klicka därefter på Next längst ner till höger i fönstret. I nästa steg kan du antingne välja en redan uppsatt anslutningen eller skapa en ny med Create connection.


Om du väljer att skapa en ny anslutning får du ett antal val med standardanslutningar till vissa vanliga databastyper som Microsoft SQL Server, MySQL och Snowflake. Vilka inställningar du behöver göra beror på vilken typ av databas ni har och vilken typ av uppsättning man gjort. Om er databas saknas i listan kan ni sätta upp en anslutning i Windows och använda ODBC-alternativet i DataTransfer.När anslutningen väl är gjord får användaren möjlighet att välja tabeller och vilka kolumner som ska laddas upp. Fäll ut Filter data om du vill ange en sökning som gör att endast vissa rader läses ut. I exemplet nedan har vi läst ut tabellen TestTable med två kolumner, ID och Text, filtrerade på att endast ta rader med ID >= 2.I nästa steg kan man välja att starta omladdning av en annan app när data från den här anslutningen uppdateras.För att ladda upp data manuellt kan du trycka på de tre punkterna till höger och välja Upload. Hur lång tid uppladdningen tar beror på hur mycket data som finns i tabellen, överföringshastighet och annat. När uppladdningen är klar finns tabellen som en QVD-fil i det space SaaS-miljön som valdes.För att schemalägga en överföring från databas till molnet kan användaren sedan välja Scheduled uploads i menyn till vänster i DataTransfer. Välj därefter Add-knappen för att lägga till ett schema. Ange följande värden:

  • Name: Ett egenvalt namn

  • Data source to upload: Välj en eller flera av dina Data connections.

  • Repeat: Hur ofta jobbet ska upprepas, till exempel dagligen (Daily/Weekly etc)

  • Every: Styr i kombination med Repeat hur ofta jobbet körs

  • At: Vilken tid jobbet ska köras

  • Start date: Det första datumet jobbet ska börja köras

  • End date: Det sista datumet jobbet ska köras (behöver ej fyllas i)

Nu kommer data automatiskt laddas upp från lokala databaser till molnet med viss frekvens.


Fler inlägg om DataTransfer

Uppsättning

Läsa data från filer

Läsa data från databastabeller

Läsa data från Qlik-appar

 

Skriven av: Morgan Kejerhag

Morgan Kejerhag har arbetat med Qlik-plattformen sedan 2005 och är en av Sveriges mest erfarna konsulter. Under åren har Morgan arbetat med flertalet multinationella bolag där han lett arbetet i att bygga upp stora Qlik-miljöer såväl som små kunder. LinkedIn Kontaktuppgifter