top of page

Qlik DataTransfer - Uppsättning

Qliks verktyg för att föra över data från en lokal miljö till SaaS har blivit ännu bättre. I det här inlägget går vi igenom hur DataTransfer fungerar och hur du sätter upp det. I kommande inlägg ska vi visa hur man ansluter till datakällor och laddar upp data.


Anledningen till att du behöver använda DataTransfer är för att Qliks SaaS-miljö inte kan nå lokala datakällor inne på ert nätverk. Kommunikation tillåts normalt bara utåt, t.ex. genom att du läser denna blogg, medan kommunikation från en extern tjänst mot interna databaser stoppas i en brandvägg.


Lösningen för detta är att sätta upp DataTransfer på en eller flera maskiner inne på ert nätverk och sedan skicka ut data till Qliks SaaS-miljö. Data kan bestå av olika delar - till exempel Excel-filer, databastabeller, Qlik-datafiler (QVD) samt data från QlikView- och Sense-appar. Data kan föras över manuellt, på schema och vid förändring av en fil.Förberedelser

För att sätta upp DataTransfer krävs det att din användare har rollen Developer aktiverat. Som Developer får man hämta ut en API-nyckel som kommer att behövas för uppsättningen.


Först måste API-nycklar aktiveras i miljön om det inte redan är gjort. Det görs genom att en administratör för er miljö går till Qlik Management Console, QMC, och väljer Settings. Gå till avsnittet om API-nycklar och aktivera skapande av nycklar.


Administratören måste också aktivera rollen Developer för användaren som ska kunna köra DataTransfer. Detta görs under Users i QMC.


Klicka på de tre punkterna till höger om den användare som ska få rollen och välj Edit roles. Kryssa för Developer och spara ändringarna.Därefter kan användaren som ska sätta upp DataTransfer logga in och börja uppsättningen. Välj Settings från användarmenyn och ladda ner Qlik Data Transfer.Installation & konfiguration

Kör installationsfilen med standardinställningar. Efter installationen är klar kan du starta DataTransfer genom att välja det från startmenyn. När DataTransfer öppnas för första gången får du frågan om vilken SaaS-miljö du ska ansluta till. Här behöver du ange tre saker:

  • Name: Ett egenvalt namn för vad din SaaS-miljö ska kallas i DataTransfer. Detta värde behöver inte överensstämma med något i SaaS-miljön.

  • SaaS editions of Qlik Sense tenant URL: Bas-URL till er tenant, t.ex. https://dintenant.eu.qlikcloud.com

  • API Key: En API nyckel som du nu kan hämta från SaaS-miljön-. Se nedan.

För att hämta en API-nyckel loggar du in i SaaS-miljön och väljer Settings från användarmenyn igen. Klicka därefter på API keys i menyn till vänster.