top of page

Qlik förvärvar RoxAI

Qlik fortsätter att satsa inom AI och förvarar bolaget RoxAI - en intelligent automationsprodukt som notifierar användare vid rätt tillfälle.


https://blog.qlik.com/qlik-welcomes-roxai-advanced-alerting-and-intelligent-automation-comes-to-qlik-sense
bottom of page