top of page

Qlik Sense Client Managed eller SaaS?

Ska du köra igång med Qlik Sense snart och står inför val av uppsättning - egen server (Client Managed) eller i Qliks moln (SaaS)? Här reder vi ut begreppen och ger dig ett underlag att ta beslut på.

Qlik Sense Client Managed

Client Managed innebär att ni själva (tillsammans med en kunnig partner) är ansvariga för att sätta upp, installera och underhålla er Qlik Sense-installation. Qlik Sense ska installeras på en eller flera Windows-servrar som behöver köpas in eller hyras, uppdateras med patchar och till exempel ha antivirus. Qlik Sense installeras och behöver uppdateras åtminstone årsvis.


Den server som installation ska ske på kan vara fysisk eller virtuell, stå hos er eller hos en driftspartner alternativt i ett private cloud som till exempel Azure.


Självklart kan ni få hjälp med alla dessa delar av en kunnig Qlik-partner och en driftspartner. Någon ska dock utföra jobbet till skillnad från en SaaS-lösning där Qlik hanterar allt server-relaterat.


Det finns några fördelar med att ha en egen server jämfört med SaaS-lösningen. Flera av punkterna går att lösa även i SaaS, men det kan vara en lite större uppsättning:

  • Ni kommer enklare åt datakällor som ni har lokalt i er miljö då ni inte behöver lösa en dataöverföring till Qliks moln

  • Ni har full kontroll över servern och kan sätta upp funktioner runt Qlik Sense som ibland är smidiga, t.ex.

  • Även om Qliks moln är säkert kan ni med egen server hålla kvar all data utan att den lämnar er miljö

  • Enkel hopkoppling med ert AD så att användare kan logga in med sitt Windows-konto

  • Ingen begränsning på hur stora appar ni kan ha

  • Man kan uppdatera appar så ofta man vill

Qlik Sense SaaS

Det andra alternativet är en SaaS-tjänst, Software-as-a-Service, där Qlik hanterar allt server-relaterat. Som användare loggar man in på en webbsida och tjänsten är alltid uppdaterad till senaste versionen. Detta förenklar användandet, men det kommer också med vissa begränsningar.


I standardutförandet finns en begränsning på mängden minne som en enskild applikation kan innehålla - 5GB. Denna gräns kan mot en kostnad utökas till 10GB och vidare till ett kundspecifikt värde. Betyder det att du behöver betala extra för att hantera mer information? Nej, med hjälp av till exempel Qliks Dynamic Views kan du låta använder ta del av större datamängder än vad som samtidigt får plats i minnet.


Det finns många alternativ till användarsystem för SaaS-lösningen. Per default används Qlik-konton, men kan också byta system till Auth0 och liknande plattformar. Auth0 kan sedan i sin tur ofta synkroniseras med ert AD.


Om ni har data på servrar i ert lokala nätverk behöver man hitta ett sätt för Qliks molntjänst att nå den. Ett alternativ kan vara att öppna brandväggar för kommunikation in till er data, men det är inte en rekommenderad väg. Istället är det bättre att hitta sätt där den interna miljön kommunicerar data utåt - t.ex. genom att synkronisera data till en databas i molnet, skicka data via Qliks verktyg DataTransfer eller på annat sätt spara ner data till en filöverföringstjänst som OneDrive, Google Drive, Dropbox eller Amazon S3.


Multi-Cloud

Ett alternativ kan också vara att både ha en lokal server och delar i Qlik Sense SaaS. Detta alternativ kallas Multi-Cloud och kan användas på olika sätt. En del användare kan konsumera appar internt och andra externt. Appar som innehåller känsliga data kan behållas internt och andra appar skickas ut till molnet.


För att kunna sätta upp en multi-cloud-lösning behöver man välja Qlik Sense Client-Managed och lägga till en tilläggskostnad för tillgång till Qliks moln. Tilläggskostnaden är per licensierad användare oavsett om de använder den externa lösningen eller ej.


Vad ska jag välja?

Vad du ska välja beror på dina förutsättningar och behov. Har ni en IT-avdelning som kan hantera egna servrar? Har ni stora datamängder som blir svårare att hantera i SaaS? Alla har unika behov. Hör av er till oss så hjälper vi er att hitta en lösning som passar för just er.Skriven av: Morgan Kejerhag

Morgan Kejerhag har arbetat med Qlik-plattformen sedan 2005 och är en av Sveriges mest erfarna konsulter. Under åren har Morgan arbetat med flertalet multinationella bolag där han lett arbetet i att bygga upp stora Qlik-miljöer såväl som små kunder. LinkedIn