top of page

Qlik Sense SaaS Arbetsprocess

Har ni nyligen skaffat Qlik Cloud och håller på att sätta upp era dataflöden och appar? Den här artikeln beskriver hur utvecklingsprocessen kan sättas upp för att vara effektiv och stödja att utveckla och publicera appar för slutanvändare.Grunden i arbetet är att sätta upp spaces på ett bra sätt. Det är kanske frestande att utveckla appar i ditt eget Personal Space och sedan publicera, men detta leder till att bara du på ett enkelt sätt kan fortsätta utveckla och supporta appen. Läs mer om spaces här.


I skrivande stund är det enda sättet för andra användare att ändra scriptet att de först tilldelas ägandeskapet av applikationen i fråga. För att kunna genomföra detta krävs att man är administratör på plattformen.


Exempel

I denna beskrivning används ett exempel där en app, Cost Follow-up, utvecklas och publiceras till användare på ekonomiavdelningen.


Sätt upp ett shared space för utveckling

För att enklare kunna dela på arbetet kring utveckling bör ett shared space sättas upp. I ett shared space kan många utvecklare lägga till och ändra på flikar i en app. Endast en användare kan åt gången arbeta i scriptet genom att tilldelas ägandeskap för appen. Exempelvis kan ett shared space för en utvecklingsgrupp på ekonomiavdelningen döpas till "Finance DEV".

Endast utvecklare behöver ingå i det här space:t och de kan ha behörigheten Can edit.

Sätt upp ett managed space för test

Användare som ska komma åt applikationen för att testa bör gå till ett managed space. I ett managed space kan inte standardarken förändras, men användaren kan lägga till egna ark och dela dessa med sina kollegor. Exempelvis kan ett managed space för ekonomiavdelningen döpas till "Finance TEST".


Användare som ska vara medlemmar i space:t kan ha Can view (endast analysera) eller Can contribute (skapa egna ark och dela egna ark).


Sätt upp ett managed space för produktion

Användare som ska komma åt applikationen för analys och eventuellt self-service bör gå till ett managed space. I ett managed space kan inte standardarken förändras, men användaren kan lägga till egna ark och dela dessa med sina kollegor. Exempelvis kan ett managed space för ekonomiavdelningen döpas till "Finance".


Användare som ska vara medlemmar i space:t kan ha Can view (endast analysera) eller Can contribute (skapa egna ark och dela egna ark).


Datakällor

Varje space bör ha sin uppsättning av datakällor för att kunna hantera situationer där källorna t.ex. innehåller specifik test-data för test. Vi vill dock inte behöva ändra koden när vi flyttar en applikation mellan utvecklingsstegen. Detta kan uppnås genom att man använder "space-aware"-datakällor.


En datakälla refereras normalt som "<space>:<datakälla>", men utvecklaren har också en möjlighet att utlämna space-delen av namnet för att referera till det space som appen vid omladdning befinner sig i. Observera att kolonet i referensen fortfarande ska vara kvar ":<datakälla>":


LIB CONNECT TO 'Finance DEV:Slack';


blir till


LIB CONNECT TO ':Slack';


Tänk på att det kan vara bra att läsa data från databaser, API:r mm till QVD och sedan använda QVD:r i slutapparna.


Arbetsprocess

Arbetsprocessen går till så att utvecklaren skapar en ny app, till exempel "Cost Follow-up", i Shared space "Finance DEV".


Utvecklaren eller en administratör sätter i space:t upp en anslutning till de datakällor som är aktuella för appen. Utvecklaren refererar till källorna utan space-delen för att de ska fungera när de sedan flyttas vidare till andra space.


När utvecklaren har en version redo för test kontrolleras först om de dataanslutningar som behövs finns tillgängliga i TEST. Om de inte finns läggs de upp med samma namn som i DEV. Därefter flyttas appen till ett managed space, Finance TEST. Här kan nu testanvändare testa av funktionaliteten. Om förändringar behöver göras flyttas appen igen till space Finance DEV och utvecklaren kan göra justeringar innan denne åter flyttar appen till Finance TEST.


När testanvändarna är nöjda med TEST-versionen och godkänner appen kan utvecklaren publicera appen till PROD.När appen är publicerad till PROD och ingen mer utveckling ska göras kan antingen appen flyttas till DEV eller så sätter man upp ett till shared space där man flyttar in appar man just nu inte jobbar med.


Backup

Man kan ta en backup av en app genom att antingen duplicera den i ett shared space eller exportera ut den med eller utan data. I båda fallerna kommer man dock inte kunna importera appen och publicera över den i PROD. Det blir istället en kopia i PROD och tyvärr kan man inte flytta över användarnas ark från den gamla till den nya versionen.Skriven av: Morgan Kejerhag

Morgan Kejerhag har arbetat med Qlik-plattformen sedan 2005 och är en av Sveriges mest erfarna konsulter. Under åren har Morgan arbetat med flertalet multinationella bolag där han lett arbetet i att bygga upp stora Qlik-miljöer såväl som små kunder. LinkedIn