Qlik Sense SaaS Arbetsprocess

Har ni nyligen skaffat Qlik Cloud och håller på att sätta upp era dataflöden och appar? Den här artikeln beskriver hur utvecklingsprocessen kan sättas upp för att vara effektiv och stödja att utveckla och publicera appar för slutanvändare.Grunden i arbetet är att sätta upp spaces på ett bra sätt. Det är kanske frestande att utveckla appar i ditt eget Personal Space och sedan publicera, men detta leder till att bara du på ett enkelt sätt kan fortsätta utveckla och supporta appen. Läs mer om spaces här.


I skrivande stund är det enda sättet för andra användare att ändra scriptet att de först tilldelas ägandeskapet av applikationen i fråga. För att kunna genomföra detta krävs att man är administratör på plattformen.


Exempel

I denna beskrivning används ett exempel där en app, Cost Follow-up, utvecklas och publiceras till användare på ekonomiavdelningen.


Sätt upp ett shared space för utveckling

För att enklare kunna dela på arbetet kring utveckling bör ett shared space sättas upp. I ett shared space kan många utvecklare lägga till och ändra på flikar i en app. Endast en användare kan åt gången arbeta i scriptet genom att tilldelas ägandeskap för appen. Exempelvis kan ett shared space för en utvecklingsgrupp på ekonomiavdelningen döpas till "Finance DEV".

Endast utvecklare behöver ingå i det här space:t och de kan ha behörigheten Can edit.

Sätt upp ett managed space för test

Användare som ska komma åt applikationen för att testa bör gå till ett managed space. I ett managed space kan inte standardarken förändras, men användaren kan lägga till egna ark och dela dessa med sina kollegor. Exempelvis kan ett managed space för ekonomiavdelningen döpas till "Finance TEST".


Användare som ska vara medlemmar i space:t kan ha Can view (endast analysera) eller Can contribute (skapa egna ark och dela egna ark).


Sätt upp ett managed space för produktion

Användare som ska komma åt applikationen för analys och eventuellt self-service bör gå till ett managed space. I ett managed space kan inte standardarken förändras, men användaren kan lägga till egna ark och dela dessa med sina kollegor. Exempelvis kan ett managed space för ekonomiavdelningen döpas till "Finance".


Användare som ska vara medlemmar i space:t kan ha Can view (endast analysera) eller Can contribute (skapa egna ark och dela egna ark).


Datakällor

Varje space bör ha sin uppsättning av datakällor för att kunna hantera situationer där källorna t.ex. innehåller specifik test-data för test. Vi vill dock inte behöva ändra koden när vi flyttar en applikation mellan utvecklingsstegen. Detta kan uppnås genom att man använder "space-aware"-datakällor.


En datakälla refereras normalt som "<space>:<datakälla>", men utvecklaren har också en möjlighet att utlämna space-delen av namnet för att referera till det space som appen vid omladdning befinner sig i. Observera att kolonet i referensen fortfarande ska vara kvar ":<datakälla>":


LIB CONNECT TO 'Finance DEV:Slack';


blir till