top of page

Scatter eller Grid Chart?

Scatter och Grid chart är två olika objekt i Sense och QlikView som ser snarlika ut. De skiljer sig dock åt en del och i detta inlägg ska vi titta på när du bör använda vilken typ.Namnen på objekttyperna skiljer sig något åt mellan QlikView och Sense:


QlikView

Scatter chart: Scatter chart (svenska X-Y-diagram)

Grid chart: Grid chart (svenska Rutnätsdiagram)


Qlik Sense

Scatter chart: Scatter chart (svenska Spridningsdiagram)

Grid chart: Grid chart (svenska Grid Chart,tillkom Feb 2021)


Scatter chart

Ett objekt av typen scatter chart låter användaren se en korrelation för ett dimensionsvärde mellan två mätetal. Till exempel kan vi se hur varje taxibolag ligger till med dricks i förhållande till snitt-färdavstånd.


Dimension: Taxibolag (en boll per bolag)

Uttryck 1: Snittdricks %

Uttryck 2: Snitt-färdavstånd


I grafen nedan ser vi att taxibolag 1 kör nästan dubbelt så långt som bolag 2, men ändå har de ungefär samma dricks i snitt.


Grid chart

Ett objekt av typen grid chart låter användaren se hur mycket av något som finns i skärningspunkten mellan två dimensionsvärden. Till exempel kan vi se hur många viner det finns som fått betyget 5 i Dagens Industri och samtidigt fått betyget Fynd i Allt Om Mat.


Dimension 1: Betyg Dagens Industri

Dimension 2: Betyg Allt Om Mat

Uttryck: Antalet unika viner


I grafen nedan ser vi att det finns många viner med betyg 2 som ändå är ett fynd.


 

Skriven av: Morgan Kejerhag

Morgan Kejerhag har arbetat med Qlik-plattformen sedan 2005 och är en av Sveriges mest erfarna konsulter. Under åren har Morgan arbetat med flertalet multinationella bolag där han lett arbetet i att bygga upp stora Qlik-miljöer såväl som små kunder. LinkedIn Kontaktuppgifter