top of page

Schedules i Qlik Cloud

De flesta appar i Qlik läser in data vid vissa tillfällen istället för att hämta data i realtid. Anledningen till detta är att de flesta analyser vi gör handlar om trender och klassificeringar över längre tid. Då räcker det om data uppdateras till exempel varje natt. Det finns tekniker för att hantera data i mer realtid - se exempelvis ODAG och Dynamic Views som vi skrivit om tidigare.


Om man använder Qlik Cloud har användare möjlighet att ladda om appar manuellt eller med schemalägga omladdningar. I detta inlägg tittar vi lite närmre på hur schemalagda inställningar kan göras.


För att sätta upp ett schema går användaren till appen i ett space och klickar på de tre prickarna i nedre högra hörnet av den app som ska schemaläggas.I rutan som öppnas får användaren aktivera schema och sedan välja med vilken frekvens och vid vilken tid som omladdningen ska ske. Frekvensen kan antingen vara ett enskilt tillfälle, per timme, dag, vecka, månad eller årligen. Det vanligaste är per timme eller dagligen.När första delen av frekvensen har valts kan göra olika val för en undre nivå. Exempelvis kan inställningen vara att ladda om en app varannan timme istället för varje.När frekvensen helt valts kan man välja starttid i nästa steg. Antingen låter man omladdningen ske vid hel timme eller så lägger man starten till någon annan tid.Slutligen kan man även välja om schemat ska ha ett slutdatum när det upphör. De flesta scheman har inte detta.I dagsläget kan man tyvärr inte schemalägga en app efter omladdningen av en annan app. Detta är ett vanligt önskemål om man delat upp logiken i olika appar. Detta kommer säker till Cloud i framtiden, men så länge har vi också möjligheten att göra API-anrop. För att förenkla detta har Qlik tagit fram qlik-cli som hanterar mycket av själva uppkopplingen och förenklar arbetet med API-anrop. Mer om detta i ett eget inlägg längre fram!


 

Skriven av: Morgan Kejerhag

Morgan Kejerhag har arbetat med Qlik-plattformen sedan 2005 och är en av Sveriges mest erfarna konsulter. Under åren har Morgan arbetat med flertalet multinationella bolag där han lett arbetet i att bygga upp stora Qlik-miljöer såväl som små kunder. LinkedIn Kontaktuppgifter

Recent Posts

See All