top of page

Webinar om Process Mining med Siemens Energy

Drake håller tillsammans med Qlik och Siemens Energy ett gratis webbseminarie om Process Mining den 18 mars. Siemens kommer visa analys av en kundorderprocess (on-time-delivery-mätning) visualiserad med hjälp av MPM i Qlik Sense. Flödet startar i en offertförfrågan i SalesForce (CRM-system) och avslutas i levererad kundorder från SAP. Webinaret kommer att kunna ses i efterhand. Anmäl dig här!
bottom of page