Mehrwerk Process Mining

Vad är Process Mining?

Automated Business Process Analysis.

Business Process Discovery.

Att med digitala spår (event loggar) automatiskt visualisera och analysera processer.

Varför Process Mining?

  • Förstå hur våra processer verkligen ser ut

  • Mäta regelefterlevnad (compliance)

  • Identifiera flaskhalsar och avvikelser

Fyll i namn och email för white paper om MPM

Vill du har mer information?

Kontakta oss antingen direkt via vår chat eller via informationen på vår kontakt-sida.

© 2020 Drake Analytics