top of page

QLIKVIEW & QLIK SENSE

QLIKVIEW & SENSE

Efter att ha arbetat med beslutsstöd hos flera av Sveriges största bolag i snart 15 års tid vågar vi påstå att Qlik idag har världens bästa lösning. Framgången ligger i kombinationen av en kraftfull och agil plattform som underlättar för såväl slutanvändare, utvecklare och administratörer.

Med en Windows-server på plats gör vi till exempel en standard-installation av Qlik Sense på några timmar. Därefter kan vi direkt börja koppla upp oss till datakällor, bearbeta data, visualisera och släppa in användare.

Trots Qliks alla styrkor är det mycket lätt- och snabbarbetat. Lösningen finns oftast i en central server där slutanvändare och utvecklare når de resuser de behöver och har rättigheter till. Allt finns på en central plats vilket gör delning av information mycket enkelt.

QlikViewSense
RAPPORTERA

Med Qliks plattform finns rapporterna alltid automatiskt uppdaterade och utan manuella fel. Dessutom kan rapporterna skickas via mail på schema. Rapporterna kan bestå av Excel, Word, PowerPoint, HTML, bilder och PDF.

Alltid uppdaterade rapporter

Inget manuellt arbete och inga manuella fel

Leverans schemalagt även via mail

Skicka information till externa parter som leverantörer

iStock-849046214_small.jpg
Rapportera
ANALYSERA
iStock-469583189_small.jpg

Qliks styrka har sedan starten varit dess överlägsna analysmöjligheter. Med en associativ datateknik skapas en unik möjlighet att vrida och vända på data. In-memory-teknik gör analyserna blixtsnabba och enkla att arbeta med.

Inga väntetider med in-memory

Unik associativ data-modell

Utforska er data i alla dimensioner

Marknadens bästa stöd för Self-service

Analyser
VISUALISERA

Presentera rapporter för hela företaget genom att visa information på storbildsskärmar, på intranätet eller er hemsida. Genom att integrera med era nuvarande system kan rapporter även visas direkt i till exempel affärssystem och CRM.

Visa rapporter på storbildsskärmar

Integrera och visa rapporter i era system

Skapa en gemensam syn på verksamheten

Presentera information för era kunder via er hemsida

iStock-965424616_small.jpg
Visualisera
LICENSER

Som licenspartner till Qlik kan vi på Drake Analytics hjälpa er med era licenser. I grunden är det olika licenser för QlikView och Sense, men som QlikView-kund har man möjlighet att utöka sin licens för att använda på QlikView och Sense.

QLIK SENSE

 • Professional User: En användare med full tillgång till utveckling och self-service

 • Analyzer User: En användare utan möjlighet att skapa rapporter eller innehåll

 • Capacity: Köp pack om tusen minuter för att låta sällananvändare analysera

QLIKVIEW

 • User CAL: Namngiven användarlicens med obegränsat antal rapporter

 • Doc CAL: Namngiven användarlicens med tillgång till en rapport

 • Session CAL: En samtidig ej-namngiven användare

 • Usage CAL: Ett klipp i ett klippkort som nollställs varje månad

ÖVRIGT

 • NPrinting Small Business Edition: Upp till 250 mottagare

 • NPrinting Enterprise: Obegränsat antal mottagare

 • Web Connectors: Anslutningar till olika datakällor på Internet

 • SAP Connector: Anslutning specifikt mot SAP

Licenser
TEKNISK MILJÖ
iStock-469583189_small.jpg

Som kund med en Enterprise-licens av Qlik Sense kan man själv välja hur man vill driftsätta - på en egen Windows-server/Kubernetes-kluster eller i en SaaS-lösning från Qlik. Man kan också kombinera plattformarna. QlikView körs på Windows.

Kör Sense i Windows, Kubernetes och/eller SaaS

Vanligast idag är Windows även om SaaS ökar

På Windows går det snabbt att installera och konfigurera

På Windows krävs ingen ytterligare databas

Teknisk miljö
QV to Sense
Resan från QlikView till Sense

För kunder som idag har QlikView finns olika alternativ för att börja med Sense. Man kan välja att helt byta till Sense eller ge sina användare möjligheten att köra båda. Det sistnämnda kan vara ett bra alternativ för de med en stor miljö som tar lite tid att flytta över eller om det finns specifika applikationer som användarna föredrar att ha kvar i QlikView.

REMIX - BYT TILL SENSE

Genom att byta sina QlikView-licenser till Qlik Sense kan man flytta användare från det ena systemet till det andra. Flytten är kostnadsfri. Den årliga underhållsavgiften fortsätter som tidigare.

 • 1 User CAL ger 1 Professional Token​

 • 4 Doc CALs ger 1 Professional Token

 • 1 Session CAL ger

 • 1 Usage CAL ger

DUAL USE PERPETUAL - ANVÄND BÅDA VERKTYGEN

​Med Dual Use Perpetual får användarna möjlighet att använda både QlikView och Sense på samma licens. Man får endast ge QlikView-användare tillgång till Sense på licensen, men man kan självklart köpa till nya Qlik Sense-licenser för fler användare. Session CAL och Usage CAL måste antingen först konverteras till User/Doc CALs alternativt kan man ha kvar dem i QlikView och då ingår de ej i Dual Use. Kostnaden består av en ökad årlig underhållsavgift.

 • 1 User CAL ger 1 Professional Token

 • 1 Doc CAL ger 1 Analyzer Token

 • 1 Session CAL konverteras till 11 User CALs som ger 11 Professional Tokens

 • 3 Usage CAL konverteras till 1 Doc CAL som ger 1 Analyzer Token

DUAL USE SUBSCRIPTION - ANVÄND BÅDA VERKTYGEN

​Med en Dual Use Subscription får användare möjlighet att använda både QlikView och Sense på samma licens. Kunden går över till att betala en höjd årsavgift baserad på den årliga underhållsavgiften. Kontraktet är inledningsvis på tre år, men betalning sker årsvis. Efter tre år kan QlikView-licenserna sägas upp om de inte längre används. Med Unified License får kunden tillgång till en kostnadsfri Dev- och en Test-miljö samt möjlighet att använda Qliks molnlösning. Session CAL och Usage CAL måste antingen först konverteras till User/Doc CALs alternativt kan man ha kvar dem i QlikView och då ingår de ej i Dual Use. Kostnaden består av en ökad årlig underhållsavgift.

 • 1 User CAL ger 1 Professional Token

 • 1 Doc CAL ger 1 Analyzer Token

 • 1 Session CAL konverteras till 11 User CALs som ger 11 Professional Tokens

 • 3 Usage CAL konverteras till 1 Doc CAL som ger 1 Analyzer Token

bottom of page