top of page

Policy

Drake Analytics AB integritetspolicy 

Drake Analytics AB

2020-05-26

 

Drake Analytics tror på vikten av att hantera personlig information genomtänkt. Vår ambition är att vara transparanta och efterleva de föreskrifter som finns.

Denna integritetspolicy anger hur Drake Analytics AB (556986–6956) använder den personliga information vi samlar in och får om dig.

 

Personlig information vi hanterar om dig.

Drake Analytics AB samlar in och behandlar personuppgifter för våra kunder, samarbetspartner eller medarbetare med koppling till våra tjänster samt intressenter vid rekryteringsprocess.

 

Drake Analytics AB är det företag som är personuppgiftsansvarig samt personuppgiftsbiträde för behandling av personuppgifter som beskrivs närmare i denna policy.

 

Dataskyddslagstiftningen 

Från den 25 maj 2018 gäller en ny lagstiftning som ersätter tidigare gällande dataskyddslagar inom EU/EES. Den nya EU-gemensamma lagstiftningen bygger på EU-förordningen General Data Protection Regulation, ofta förkortad till GDPR. Informationen i detta dokument är strukturerad för att följa GDPR:s regler om vilken information du är berättigad till.

Insamling av personuppgifter och ändamål/syfte

 

Personuppgifterna som Drake Analytics AB samlar in används främst för att kunna upprätthålla kontakten med våra aktiva kunder, samarbetspartners, för att fullfölja vår säljprocess samt inom ramen för rekrytering av nya medarbetare. Aktiviteter som förknippas med detta är bland annat orderuppföljning, demo av våra produkter och tjänster, fakturering, färdigställande av avtal samt hantering av ansökningar i rekryteringsprocess. Samt sparar vi användardata i cookies för att använda i återmarknadsföringssyfte.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in uppgifter då;

-      du fyller i någon av våra online kontaktformulär eller mailar oss.

-      du är i kontakt med våra säljare/konsulter eller partners för köp av produkter eller tjänst.

-      du registrerar dig för användning av våra tjänster via vår hemsida. Till exempel ’Qlik Sense Free Trial’ eller nedladdning av White paper samt liknande tjänster och produkter som finns tillgängliga.

-      du deltar på några av våra event, fysiska möten eller webinars.  

Drake Stone AB behöver spara vissa personuppgifter som underlag i vår bokföring, dessa uppgifter sparas i enlighet med Bokföringslag (1999:1078) Kap 7. 2 §.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Drake Analytics AB lutar sig på avtal samt intresseavvägning vid insamlande av personuppgifter i enlighet med Dataskyddslagstiftningen.

Avtal:

Den registrerade har ett avtal eller ska ingå ett avtal med oss. I de fall vi stödjer oss på avtal är behandlingen nödvändig för att vi ska kunna uppfylla avtalet och följden av att inte tillhandahålla uppgifter innebär att vi inte kan sluta ett avtal. 

För att kunna fakturera våra kunder och samarbetspartners krävs det att vi sparar information om köparen. Data som kan samlas in är namn, organisationsnummer, telefonnummer, adress, e-mail, mötesanteckningar, mailkonversationer.

Intresseavvägning:

Vi har gjort en så kallad intresseavvägning där personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör ett berättigat intresse, och att den registrerades intresse av skydd för sina personuppgifter inte väger tyngre.

                

-      För att kunna bjuda in potentiella och befintliga kunder samt partners till event/webinars är behandling av namn, telefonnummer, titel, email, arbetsgivare, mötesanteckningar, mailkonversationer, allergier/matpreferenser nödvändig.

 

-      För att kunna göra informationsutskick/nyhetsbrev samt kundundersökningar till potentiella och befintliga kunder samt partners med syfte att informera och utveckla vår relation lagrar vi kontaktinformation i form av namn, telefonnummer, titel, email, arbetsgivare, mötesanteckningar, mailkonversationer om bolagen och dess medarbetare.  

 

-      För att kunna tillhandahålla användning av våra tjänster (tex nedladdning av White paper samt registrering av ’QS Free Trial’) på vår hemsida lagrar vi kontaktinformation i form av namn, telefonnummer, titel, email, arbetsgivare.

 

-      För att kunna bedriva rekryteringsprocess, lagrar vi de uppgifter som du tillhandahåller till oss via ansökan av lediga tjänster.

Dina rättigheter

Du som är kund, samarbetspartner eller medarbetare hos våra kunder samt sökt lediga tjänster hos oss är alltid ägare av de personuppgifter vi sparar. Det innebär att du har rätt att få tillgång till den data vi har, samt att begära att rättas eller tas bort från våra system.

  • Du har rätt till insyn genom att få tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig. 

  • Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.

  • Du har rätt att få uppgifter raderade (”rätten att bli bortglömd”). Vid en sådan begäran kommer vi att säkerställa att sparade uppgifter antigen raderas eller anonymiseras.

  • Under vissa omständigheter har du också möjlighet att begära att behandlingen av dina personuppgifter stoppas eller begränsas. Om du nyttjar denna rätt får dina personuppgifter endast behandlas baserat på ditt samtycke eller för vissa andra ändamål som framgår direkt av personuppgiftslagstiftningen. 

 

För att använda dina rättigheter eller om du har frågor kring vår personuppgiftsbehandling enligt denna policy vänligen kontakta oss per e-post till info@drakeanalytics.se.

bottom of page