UTBILDNING

Vill du lära dig mer om QlikView, Sense, NPrinting, Planacy eller något annat? Vi erbjuder utbildning inom alla de områden vi arbetar med. En utbildning kan antingen vara tillsammans med andra kunder eller anpassad för just er.

Vi har lång erfarenhet och kan erbjuda utbildning  och våra kurser är praktiskt inriktade som leder deltagaren stegvis till en nivå där man själv kan lösa problem utan instruktioner.

Här är några kurser vi kan erbjuda er. Om ni har andra önskemål kan ni självklart kontakta oss. Vi kan ge många rekommendationer, men anpassar oss efter hur ni vill lägga upp er utbildning. Vår erfarenhet säger att det blir svårare för deltagarna att vara fokuserade många dagar i rad. Därför har vi delat upp våra kurser i mindre delar.

Kontakta oss för anmälan eller frågor: info@drakeanalytics.se

 
QLIKVIEW

Användare

I vår användarutbildning går vi igenom de delar av QlikView som en användare ser. Det rör sig bland annat om AccessPoint, urval, objektstyper, bokmärken, export, Social Business Discovery och Self serving BI. Även användare som använt QlikView under en längre tid brukar lära sig nya saker på denna utbildning.

Längd: 4h
Passar för: Alla användare av QlikView
Förkunskaper: Inga

Utveckling Grunder

Här går vi igenom de grundläggande utvecklingsfunktionerna i både script och layout. Vi kopplar upp oss till en databas samt Excel-filer och hämtar ut värden för bearbetning. Den här kursen passar även bra för avancerade beställare som inte själva kommer att utveckla, men som vill förstå hur QlikView fungerar.

Längd: 3 dagar
Passar för: Alla som vill lära sig utveckla eller förstå QlikView bättre
Förkunskaper: Inga

Utveckling Avancerat

I denna vidareutbildning kommer vi in på mer avancerade funktioner i såväl script som layout. Det handlar bland annat avancerade datamodeller, uttryck som aggr() och AsOf-kalender.

Längd: 2 dagar
Passar för: Alla som vill lära sig utveckla i QlikView
Förkunskaper: QlikView Grunder

Administration

I administrationskursen tittar vi på den tekniska miljön samt hur man administrerar QlikView Server och Publisher. Innehållet omfattar t.ex. om behörighetsstyrning, publicering av applikationer och felsökning.

Längd: 1 dag
Passar för: Alla som ska administrera QlikView Server
Förkunskaper: Inga

QLIK SENSE

Användare

I vår användarutbildning går vi igenom de delar av Qlik Sense som en användare ser. Det rör sig bland annat om Hub, urval, objektstyper, bokmärken, export och Self serving BI. Även användare som använt Semse under en längre tid brukar lära sig nya saker på denna utbildning.

Längd: 4h
Passar för: Alla användare av Qlik Sense
Förkunskaper: Inga

Utveckling Grunder

Här går vi igenom de grundläggande utvecklingsfunktionerna i både script och layout. Vi kopplar upp oss till en databas samt Excel-filer och hämtar ut värden för bearbetning. Den här kursen passar även bra för avancerade beställare som inte själva kommer att utveckla, men som vill förstå hur Qlik Sense fungerar.

Längd: 3 dagar
Passar för: Alla som vill lära sig utveckla eller förstå Sense bättre
Förkunskaper: Inga

Utveckling Avancerat

I denna vidareutbildning kommer vi in på mer avancerade funktioner i såväl script som layout. Det handlar bland annat avancerade datamodeller, uttryck som aggr() och AsOf-kalender.

Längd: 2 dagar
Passar för: Alla som vill lära sig utveckla i Qlik Sense
Förkunskaper: Utveckling Grunder eller motsvarande

Administration

I administrationskursen tittar vi på den tekniska miljön samt hur man administrerar Sense QMC. Innehållet omfattar t.ex. om behörighetsstyrning, publicering av applikationer och felsökning.

Längd: 1 dag
Passar för: Alla som ska administrera Sense QMC
Förkunskaper: Inga

NPRINTING

NPrinting 16

Under kursen går vi igenom både projektutveckling och serveradministration

NPrinting 17

Under kursen går vi igenom både projektutveckling och serveradministration

 
 
 
Vill du har mer information?

Kontakta oss via informationen på vår kontakt-sida.

© 2019 Drake Analytics