top of page
Blue%20Surface_edited.jpg

QLIK SENSE UTBILDNING

Utbildning

Användare

I vår användarutbildning går vi igenom de delar av Qlik Sense som en användare ser. Det rör sig bland annat om Hub, urval, objektstyper, bokmärken, export och Self serving BI. Även användare som använt Semse under en längre tid brukar lära sig nya saker på denna utbildning.

Längd: 4h
Passar för: Alla användare av Qlik Sense
Förkunskaper: Inga

Utveckling Grunder

Här går vi igenom de grundläggande utvecklingsfunktionerna i både script och layout. Vi kopplar upp oss till en databas samt Excel-filer och hämtar ut värden för bearbetning. Den här kursen passar även bra för avancerade beställare som inte själva kommer att utveckla, men som vill förstå hur Qlik Sense fungerar.

Längd: 3 dagar
Passar för: Alla som vill lära sig utveckla eller förstå Sense bättre
Förkunskaper: Inga

Utveckling Avancerat

I denna vidareutbildning kommer vi in på mer avancerade funktioner i såväl script som layout. Det handlar bland annat avancerade datamodeller, uttryck som aggr() och AsOf-kalender.

Längd: 2 dagar
Passar för: Alla som vill lära sig utveckla i Qlik Sense
Förkunskaper: Utveckling Grunder eller motsvarande

Administration

I administrationskursen tittar vi på den tekniska miljön samt hur man administrerar Sense QMC. Innehållet omfattar t.ex. om behörighetsstyrning, publicering av applikationer och felsökning.

Längd: 1 dag
Passar för: Alla som ska administrera Sense QMC
Förkunskaper: Inga

bottom of page