top of page
Blue%20Surface_edited.jpg

Utbildning och Support

Utbildning

Användare

I vår användarutbildning går vi igenom de delar av Qlik Sense som en användare ser.

 

Även användare som använt Qlik Sense under en längre tid brukar lära sig nya saker på denna utbildning.

 

 

ngd: 4h
Passar för: Alla användare av Qlik Sense
Förkunskaper: Inga

Utveckling Grunder

Här går vi igenom de grundläggande utvecklingsfunktionerna i både script och layout.

 

Den här kursen passar även bra för avancerade beställare som inte själva kommer att utveckla, men som vill förstå hur  utveckling i Qlik fungerar.

 

Längd: 3 dagar
Passar för: Alla som vill lära sig utveckla eller förstå Qlik Sense bättre
Förkunskaper: Inga

Utveckling Avancerat

I denna vidareutbildning kommer vi in på mer avancerade funktioner i såväl script som layout.

 

Det handlar bland annat avancerade datamodeller, och komplexa kalendrar. 

 

 

 

Längd: 2 dagar
Passar för: Alla som vill lära sig utveckla i Qlik Sense
Förkunskaper: Utveckling Grunder

Administration

I administrationskursen tittar vi på den tekniska miljön samt hur man administrerar Qlik Sense.

 

Innehållet omfattar t.ex. om behörighetsstyrning, publicering av applikationer och felsökning.

 

 

 

Längd: 1 dag
Passar för: Alla som ska administrera Qlik Sense.
Förkunskaper: Inga

bottom of page