Blue%20Surface_edited.jpg

Utbildning och Support

 

Användare

I vår användarutbildning går vi igenom de delar av QlikView som en användare ser. Det rör sig bland annat om AccessPoint, urval, objektstyper, bokmärken, export, Social Business Discovery och Self serving BI. Även användare som använt QlikView under en längre tid brukar lära sig nya saker på denna utbildning.

Längd: 4h
Passar för: Alla användare av QlikView
Förkunskaper: Inga

Utveckling Grunder

Här går vi igenom de grundläggande utvecklingsfunktionerna i både script och layout. Vi kopplar upp oss till en databas samt Excel-filer och hämtar ut värden för bearbetning. Den här kursen passar även bra för avancerade beställare som inte själva kommer att utveckla, men som vill förstå hur QlikView fungerar.

Längd: 3 dagar
Passar för: Alla som vill lära sig utveckla eller förstå QlikView bättre
Förkunskaper: Inga

Utveckling Avancerat

I denna vidareutbildning kommer vi in på mer avancerade funktioner i såväl script som layout. Det handlar bland annat avancerade datamodeller, uttryck som aggr() och AsOf-kalender.

Längd: 2 dagar
Passar för: Alla som vill lära sig utveckla i QlikView
Förkunskaper: QlikView Grunder

Administration

I administrationskursen tittar vi på den tekniska miljön samt hur man administrerar QlikView Server och Publisher. Innehållet omfattar t.ex. om behörighetsstyrning, publicering av applikationer och felsökning.

Längd: 1 dag
Passar för: Alla som ska administrera QlikView Server
Förkunskaper: Inga