Quick Table Viewer

Quick Table Viewer är ett riktigt bra tillägg till Qlik Sense som löser problemet med att snabbt skapa stora tabeller. På Qlikview-tiden kunde man med