Dataplattform

För att ert beslutstöd ska fungera måste data vara strukturerad och tillgänglig. Vi organiserar, tillgängliggör, strukturerar och transformerar er data, vare sig den finns lokalt eller i molnet.

En dataplattform är ett teknologiskt ekosystem som hanterar, lagrar och analyserar data från olika källor. Den inkluderar ELT-verktyg för att extrahera, ladda och transformera data, samt molnlagring för att säkerställa skalbarhet och prestanda. Det ger organisationer möjlighet att bearbeta och dra insikter från dataeffektivt.

Dataplattform

För att ert beslutstöd ska fungera måste data vara strukturerad och tillgänglig. Vi organiserar, tillgängliggör, strukturerar och transformerar er data, vare sig den finns lokalt eller i molnet.

En dataplattform är ett teknologiskt ekosystem som hanterar, lagrar och analyserar data från olika källor. Den inkluderar ELT-verktyg för att extrahera, ladda och transformera data, samt molnlagring för att säkerställa skalbarhet och prestanda. Det ger organisationer möjlighet att bearbeta och dra insikter från dataeffektivt.

Dataplattform

Snowflake

Snowflake är den ledande molnbaserade datalake- och datawarehouse-plattformen som kommer att omvandla hur du hanterar och analyserar data. Här är varför du borde välja Snowflake:

Molnbaserat Data Warehouse
Snowflake erbjuder en flexibel och skalbar molnbaserad lösning för att lagra och hantera data. Du kan snabbt ladda, lagra och analysera data utan kostsamma infrastrukturinvesteringar.

Data Sharing
Med Snowflake kan du i realtid enkelt dela data med dina samarbetspartner och kunder utan att duplicera den. Det gör samarbete och insiktsdelning smidigare än någonsin.

Sömlös Integration
Snowflake är utformat för att integreras sömlöst med dina andra analysverktyg, BI-plattformar och applikationer. Det gör att du enkelt kan använda dina befintliga verktyg och processer i kombination med Snowflakes datalagring och databearbetning.

Säkerhet
Dina data är skyddade med toppmodern säkerhetsteknik och avancerade säkerhetsfunktioner. Snowflake uppfyller branschstandarder för dataskydd och efterlevnad.

Snabba Insikter
Snowflake ger dig möjlighet att snabbt få insikter från din data med hjälp av kraftfulla analysverktyg och realtidsrapportering.

Med Snowflake kan du ta din datamanagementstrategi till nästa nivå, oavsett om du är ett stort företag eller en snabbväxande startup. Befria din data, låt den arbeta för dig och driva din verksamhet framåt med Snowflake!

Google Cloud Platform (GCP)

Google Cloud Platform (GCP) är en framstående molnplattform som erbjuder en imponerande uppsättning av datanalystjänster för att hjälpa företag och organisationer att hantera och utvinna värdefulla insikter från sina data. Här är en beskrivning med fokus på GCP:s datanalystjänster:

BigQuery
BigQuery är en kraftfull, fullt hanterad molndatabasanalystjänst som är optimerad för snabb datanalys i stor skala. Den gör det möjligt att utföra komplexa SQL-frågor på stora datamängder i realtid och generera insikter med blixtens hastighet.

Dataflow
Google Cloud Dataflow är en tjänst för realtids- och batchdataströmning och -bearbetning. Den låter dig bygga datapiplines för att bearbeta och transformera data i realtid, vilket möjliggör för realtidsinsikter och användning av data i realtid.

Dataprep
Google Cloud Dataprep är en datavårds- och dataförberedelsetjänst som förenklar processen att förbereda och rengöra data för analys. Den har en visuell gränssnitt och användarvänliga verktyg som gör det enkelt att utforska, rengöra och omvandla data.

AI och maskininlärning:
GCP erbjuder ett brett utbud av AI- och maskininlärningstjänster, inklusive TensorFlow och AutoML, som gör det möjligt att bygga och träna egna modeller för prediktiv analys och klassificering av data.

Integration:
GCP erbjuder enkel integration med andra populära analysverktyg och plattformar, inklusive Jupyter Notebooks och populära BI-verktyg som Qlik, Power BI och Tableau.

Säkerhet och efterlevnad:
GCP sätter säkerheten i första hand och har avancerade säkerhetsfunktioner och efterlevnadslösningar för att skydda din data och säkerställa att du följer regler och standarder.

GCP:s datanalystjänster gör det möjligt för företag att utforska, analysera och extrahera insikter från sina data på ett kraftfullt och skalbart sätt. Oavsett om du hanterar stora datamängder eller behöver realtidsinsikter, ger GCP de verktyg och resurser du behöver för att driva din datadrivna verksamhet framåt.

AZURE SYNAPSE ANALYTICS

Azure Synapse Analytics (tidigare känd som Azure SQL Data Warehouse) är en kraftfull molnbaserad dataanalysplattform från Microsoft som är utformad för att hantera och analysera stora datamängder i realtid. Här är en översikt över Azure Synapse:

Azure Synapse Analytics är en skalbar och kraftfull molnbaserad dataanalysplattform från Microsoft. Den möjliggör realtidsanalys, inbyggd datatransformation och integrerad säkerhet. Du kan enkelt integrera den med andra Azure-tjänster och använda SQL för frågor och rapportering. Azure Synapse är idealisk för att hantera stora datamängder och avancerad dataanalys i realtid.

Microsoft Fabric

Fabric är Microsofts senaste erbjudande inom dataplattformar och omfattar funktionalitet för att extrahera, lagra och tansformera data samt tillgängliggöra data organisationens alla behov; data engineering, data science och business intelligens.

I Fabric integreras en rad komponenter till en robust SaaS-lösning; bland annat Azure Data Facotry, Azure Machine Learning och Synpase Data Warehouse.

Funnel

Funnel är en marknadsföringsanalysplattform som hjälper företag och marknadsförare att samla in, organisera och analysera data från olika marknadsföringskällor och kanaler.

Funnel är särskilt användbart för företag och marknadsförare som hanterar komplexa marknadsföringskampanjer över olika plattformar och vill ha en enhetlig och effektiv metod för att analysera och rapportera om sina resultat. Genom att automatisera datainsamling och organisation sparar Funnel tid och hjälper användare att fatta mer informerade beslut baserat på sina marknadsdata.

Funnel är din allt-i-ett-marknadsföringsanalyspartner. Vi integrerar och konsoliderar data från alla dina marknadsföringskällor, hjälper dig att förstå resultaten och skapa imponerande rapporter och dashboards. Sluta slösa tid på manuell datainmatning – låt Funnel automatisera din marknadsföringsanalys och ta din verksamhet till nästa nivå.

ELT-verktyg

ELT står för Extract, Load, Transform och är mjukvarulösningar som används för att hantera dataflöden i en dataplattform. Azure Data Factory, dbt Labs, Fivetran och Matillion är exempel på ELT-verktyg.

Extract:
ELT-verktyg är utformade för att extrahera data från olika källor, inklusive databaser, datawarehouses, molntjänster och andra datakällor. Detta kan innebära att hämta rådata, inklusive strukturerad och ostrukturerad information, från olika källor och lagra den i sitt ursprungliga format.

Load:
Efter att data har extraherats, laddar ELT-verktygen den in i ett datalager eller en lagringsplats. Detta kan vara en datawarehouse, datalake eller en annan form av lagring som är optimerad för att hantera stora datamängder.

Transform:
I motsats till den traditionella ETL (Extract, Transform, Load)-processen, där data omvandlas innan de laddas in, sker omvandling i ELT-processen efter att data har laddats in i lagringen. Detta möjliggör för användare att utföra omvandlings- och analysoperationer direkt på rådata, och det ger flexibilitet och snabbhet i datatransformationen.

ELT-verktyg är särskilt användbara när du behöver hantera stora datamängder, utföra realtidsanalys och behålla flexibilitet i datatransformationen. Dessa verktyg har blivit avgörande för organisationer som vill dra nytta av sin data och fatta datadrivna beslut effektivt och i realtid.

Några kunder vi jobbar med