Konsulter

Vi låter uppdragets karaktär och omfattning styra när vi sätter ihop ett drömteam av konsulter för att lösa uppgiften. I grunden har vi vår Business Intelligence Consultant, en bred konsultprofil som bygger BI-lösningar från start till mål. För mer omfattande projekt, exemplevis när vi bygger dataplattform spelar vi in Data Engineers. Då vår kund behöver rådgivning kring helheten och produktval bidrar våra Solution Architects men sin expertis. På den här sidan kan du läsa mer om de olika konsultprofiler vi erbjuder.

Konsulter

Vi låter uppdragets karaktär och omfattning styra när vi sätter ihop ett drömteam av konsulter för att lösa uppgiften. I grunden har vi vår Business Intelligence Consultant, en bred konsultprofil som bygger BI-lösningar från start till mål. För mer omfattande projekt, exemplevis när vi bygger dataplattform spelar vi in Data Engineers. Då vår kund behöver rådgivning kring helheten och produktval bidrar våra Solution Architects men sin expertis. På den här sidan kan du läsa mer om de olika konsultprofiler vi erbjuder.

Konsulter

Business Intelligence Consultant

Våra konsulter inom Business Intelligence levererar den tekniska plattformen och analysverktygen såväl som rådger kring nyckeltal och mätningar. De samarbetar nära våra kunders beställare för att på bästa sätt mesjla fram er BI-lösning. Även utbildning av användare, support och löpande underhåll är viktiga delar i det som våra BI-konsulter erbjuder.

Data Scientist

Data Scientists hjälper våra kunder att lyfta sin Business Intelligence till nästa nivå. Vi går borttom traditionell visualisering av data för att med hjälp av avancerade tekniker och verktyg till exempel förutse skeenden eller finna mönster och samband i stora datamängder. Machine learning och statistik är viktiga redskap för våra Data Scienteists.

Data Engineer

Grunden för bra mätningar och ett datadrivet arbetssätt är den tekniska plattform som förser BI-verktyg med förädlat data. På det här området spelar vi in våra erfarna Data Engineers. Det handlar om att hitta och läsa ut data från olika källsystem, bearbeta och förälda data samt tillgängliggöra data för olika datakonsumenter i organisationen. Våra Data Engineers hjälper till att installera och konfigurera produkter för en skapa en komplett dataplattform.

SOLUTION ARCHITECT

Särskilt på området data management och dataplattformar spelar vi in våra Solution Architects för att tillsammans med kunden designa helheten och föreslå lämpliga produktval inom ELT-verktyg, molnlagring, kodhantering, datakataloger, business intelligence mm.

BUSINESS CONSULTANT

Vi hjälper våra kunder hela vägen till insikter, förslag på åtgärder och datadrivana beslut. Våra Business Consultants kombinerar teknisk kompetens med domänkunskaper från olika branscher. Därigenom kan vi hjälpa våra kunder i sitt analysarbete för att finna insikter, föreslå åtgärder och agera.

PROJECT MANAGEMENT

För kunduppdrag med stor komplexitet såväl teknisk som organisatorisk behövs projektledning för att säkerställa hög kvaltiet och kostnadskontroll. Vi kan erbjuda erfarna projektledare med spetskompetens inom BI och data management.

Några kunder vi jobbar med