Processtransformation

Processtrans-formation

Processtransformation

Planacy

Planacy är en modern molnbaserad plattform för budgetering, planering och prognoser som är utformad för att underlätta och förbättra ett företags finansiella processer. Här är en översikt över Planacy och dess nyckelfunktioner:

Användarvänlighet
Ett intuitivt och användarvänligt gränssnitt som gör det enkelt att skapa och hantera budgetar och planer, även om du saknar teknisk expertis.

Kollaboration
Främja samarbete och engagemang genom att låta team och avdelningar arbeta tillsammans i realtid, vilket leder till mer noggranna och realistiska planer.

Anpassning
Planacy är flexibel och kan anpassas efter din organisations unika behov. Skapa anpassade formler och logik för att stödja dina specifika processer.

Integration
Integrera smidigt med dina befintliga system och datakällor, vilket minimerar manuell arbetsbelastning och fel.

Automatisering
Låt oss ta hand om den tunga lyftningen med att samla in och konsolidera data. Automatiserad datainsamling sparar tid och minskar risken för fel.
Prognoser och scenarioanalys:
Skapa förutsägelser och utforska olika scenarier för att fatta välgrundade och datadrivna beslut.

Visualisering och rapportering
Skapa kraftfulla rapporter och visualiseringar för att tydligt kommunicera dina budgetar och planer till intressenter.

Säkerhet
Ha full kontroll över åtkomst och säkerhet för att skydda din finansiella och affärsinformation.

Mobilåtkomst
Få tillgång till Planacy när som helst, var som helst, även från din mobila enhet.

Modernt gränssnitt

Byt ut Excel-filer mot ett modernt webbgränssnitt

Unikt workflow

Designa er workflow som följer er verksamhetsprocess

Anpassade formulär

Planera antalet anställda, antalet besökare eller motsvarande

Kommentera

Skriv in kommentarer så att alla förstår underlaget

What if

Simulera olika scenarior och analysera påverkan

Behörigheter

Behörigheter styr vem som ser och ansvarar för vad

Planacy är din nyckel till en framgångsrik och smidig budget- och planeringsprocess.

Kontakta mig vid frågor

Magnus Bergh
Business Intelligence Consultant
Mail
+46 725 70 52 53

mpmX – Process Mining

Vi hjälper er att automatiskt visualisera, analysera och effektivisera era processer baserat på de digitala fotspår som era IT-system efterlämnar. Utöver stora kostnadsbesparingar skapar vi en processtransparens som gör organisationers förändringsarbete enklare.

mpmX är en mjukvaruplattform som är specialiserad på process mining, vilket är en teknik för att analysera och optimera affärsprocesser genom att använda data och loggar som genereras av företagets system och applikationer. Plattformen hjälper organisationer att få djupare insikter i hur deras processer faktiskt fungerar i praktiken, upptäcka ineffektiviteter och flaskhalsar, och föreslå förbättringar.

Djupgående insikter
Med mpmX granskar och analyserar du dina processer i realtid för att ge dig djupgående insikter om hur ditt företag verkligen fungerar. Du kommer att upptäcka mönster och möjliga förbättringar som du aldrig tidigare har sett.

Optimering
mpmX identifierar ineffektiva steg, flaskhalsar och onödiga väntetider i dina processer. Det ger dig möjlighet att optimera dina processer för att spara tid och resurser.

Tidsbesparing
mpmX gör det möjligt att analysera exakt hur lång tid varje steg i dina processer tar. Det innebär att du kan fatta snabbare beslut och minska genomloppstiden.

Konformitetskontroll
mpmX övervakar och säkerställer att dina processer följer företagets regler och standarder. Du kommer att vara i full kontroll och kunna agera snabbt vid eventuella överträdelser.

Prediktiv analys
Vi tar din datadrivenhet till nästa nivå genom att göra prediktiva analyser och förutsägelser om framtida processutfall. Du kan vara proaktiv och ta strategiska beslut baserade på data.

Kommunikation och delning
mpmX ger dig kraftfulla rapporter och visualiseringar som hjälper dig att kommunicera dina insikter med ditt team och intressenter på ett övertygande sätt.

Sluta gissa och börja optimera dina processer med förtroende. mpmX är lösningen som tar ditt företag till nästa nivå av effektivitet och framgång. Låt oss hjälpa dig att upptäcka möjligheterna och maximera din potential.

Kontakta mig vid frågor

Albin Svanström
Business Intelligence Consultant
Mail
+46 722 22 16 65

UIPath

RPA står för Robotic Process Automation, vilket är en teknologi som används för att automatisera repetitiva och regelbaserade uppgifter och processer inom företag och organisationer.

UiPath är en ledande leverantör av Robotic Process Automation (RPA)-mjukvara och automationslösningar. Företaget erbjuder en omfattande plattform för att automatisera repetitiva och regelbaserade affärsprocesser med hjälp av programvarurobotar. UiPath används av organisationer över hela världen inom en mängd olika branscher och affärsområden för att effektivisera processer, minska kostnader och frigöra mänskliga resurser för mer strategiska och värdeskapande uppgifter. Det är en kraftfull plattform för att driva digital transformation och automatisering av företagsprocesser.

RPA-system använder programvarurobotar eller ”bots” för att utföra uppgifter som tidigare krävde mänsklig interaktion med datorsystem.

Några kunder vi jobbar med