Kurser

Tekniska lösningar i all ära men affärssnyttan med Business Intelligence uppstår först när medarbetarna runt om i organisationen finner insikter och tar datadrivna beslut. Därför är utbildning av våra kunders medarbetare i hur de använder analysvkerktygen en avgörande framgångsfaktor.

Kurser

Tekniska lösningar i all ära men affärssnyttan med Business Intelligence uppstår först när medarbetarna runt om i organisationen finner insikter och tar datadrivna beslut. Därför är utbildning av våra kunders medarbetare i hur de använder analysvkerktygen en avgörande framgångsfaktor.

Användare

Kurslängd

4 timmar

Förkunskaper

Inga

Passar för

Alla användare

I vår användarutbildning går vi igenom de delar som en användare ser, hur man navigerar och använder sig av analysverktyget på bäst sätt. Även användare med tidigare erfarenhet brukar lära sig nya saker under denna kurs.

utvecklare – grund

Kurslängd

3 dagar

Förkunskaper

Inga

Passar för

Superuser

Här går vi igenom de grundläggande utvecklingsfunktionerna i både script och layout. Den här kursen passar även bra för avancerade beställare som inte själva kommer att utveckla, men som vill förstå hur utveckling i fungerar och därigenom bli bättre beställare.

utvecklare – grund

Kurslängd

3 dagar

Förkunskaper

Inga

Passar för

Superuser

Här går vi igenom de grundläggande utvecklingsfunktionerna i både script och layout. Den här kursen passar även bra för avancerade beställare som inte själva kommer att utveckla, men som vill förstå hur utveckling i fungerar och därigenom bli bättre beställare.

Utvecklare – avancerat

Kurslängd

1–2 dagar

Förkunskaper

Grundkurs utveckling

Passar för

Interna utvecklare

I denna vidareutbildning kommer vi in på mer avancerade funktioner i såväl script som layout. Det handlar bland annat om avancerade datamodeller och komplexa kalendrar.

Administration

Kurslängd

4 timmar

Förkunskaper

Inga

Passar för

IT-avdelningen

I administrationskursen tittar vi på den tekniska miljön. Innehållet omfattar t.ex. behörighetsstyrning och licenstilldelning, publicering av applikationer samt felsökning.

Administration

Kurslängd

4 timmar

Förkunskaper

Inga

Passar för

IT-avdelningen

I administrationskursen tittar vi på den tekniska miljön. Innehållet omfattar t.ex. behörighetsstyrning och licenstilldelning, publicering av applikationer samt felsökning.

REDO ATT BOKA DIN PLATS
ELLER VILL DU VETA MER?

Kontakta gärna mig!

Harald Graf Morin
073 083 97 38

Mail