top of page
Abstract Waves

AI/Advanced Analytics

Svara inte bara på vad som är,
utan vad som kommer vara

Vilka maskiner är på väg att haverera?

Vilka kunder riskerar lämna oss?

Hur kan vi automatiskt kategorisera material baserat på uppgifter i vårt ERP?

Framåtblickande frågor som dessa kan besvaras med Advanced Analytics. Genom att utgå från historik och samband kan vi skapa modeller för att synliggöra trender och kartlägga mönster. Vi sammanställer analyserna i insiktsfulla visualiseringar för att förstå saker som vilka artiklar kommer vara lönsamma eller vilka maskiner som kommer gå sönder.

Detta omfattar:

 • Analytics – snabba svar angående vilka insikter som kan finnas i datan.

 • Machine Learning som del av Artificial Intelligence – modellera samband och förväntade trender i data

 • Statistics – dra pålitliga slutsatser

Med Advanced Analytics väljer vi rätt metod för att leta efter mönster och påvisa insikter som användaren själv inte enkelt kan se

Vanliga tekniker

Det finns många användningsområden för advanced analytics. Här är några exempel.

churn.png

Customer churn

Att vinna en kund är ofta bara halva striden, för långsiktig framgång behöver verksamheter skapa engagemang och lojalitet för att behålla kunden. Att vara proaktiv inom området Customer Churn är kritiskt.

timeseries_edited.jpg

Returer

Med tidsserieanalys räknar man fram ett framtida utfall över tid baserat på en matematisk modell över historien. Detta kan till exempel användas till att förutsäga försäljning, kapacitetsbehov och andra värden som kan beräknas över tid.

cluster_edited.png

Kundkluster

Med hjälp av AI kan ni få ett bättre analysstöd för att skapa kundupplevelser som ger både värde för kunden och förbättrar lönsamheten. Ladda ner vårt White Paper för att veta mer om hur ni med AI kan segmentera era kunder och driva marknadsaktiviteter mot olika kluster.

Applikationsområden för artificiell intelligens
 • Sjukvård Analysera patientdata som symptom, röntengbilder och annat för att ge en diagnos

 • Finans Hitta bedrägerier genom att analysera uttag/köp

 • Tillverkning Upptäck kvalitetsavvikelser på tillverkat material & Optimering av lagernivåer

 • Varu-/E-handel Kundomsättning
  Rekommendationssystem
  Returanalyser

exempel_edited.jpg
 • Logistik Behovsberäkning och ruttoptimering

 • Nätverk Upptäck intrång av obehöriga parter

 • Kundkontakt Chat-bottar, prioriteringssystem, ärendeanalys

 • HR-analys Personalomsättning och sjukdom

 • Lager

 • Bemanningsplanering

 • ABC-klassning
  Felplock
  Resursplanering

Customer churn

Att vinna en kund är ofta bara halva striden, för långsiktig framgång behöver verksamheter skapa engagemang och lojalitet för att behålla kunden. Att vara proaktiv inom området Customer Churn är kritiskt.


Genom att utnyttja möjligheterna inom AI kan recept plockas fram för att förutse en förlorad kund och på så sätt hinna agera före det händer.

Fyll i nedan för att ladda ner success story om Customer churn med AI.

Tryck här för att ladda ned vår success story om Customer churn med AI
bottom of page