top of page

Webinar: Advanced Analytics i Tableau med Python


Välkommen på ett webinar på temat Advanced Analytics i Tableau. Helene och Johanna är Data Scientists på Drake Analytics och berättar om Advanced Analytics och hur vi kan använda AI för preskriptiv analys med visualisering i Tableau.


Tid: 15 juni 14:00 - 14:50 Webinaret är även tillgängligt on-demand vid registrering.


Anmälan: https://bit.ly/2RHKddZ


Webinaret kommer att ge insikter om:

  • Vad Advanced Analytics är och hur vi kan använda AI och maskininlärning för preskriptiv analys.

  • Hur Pythonalgoritmer i realtid enkelt kan kopplas till Tableau.

  • Live demo av ett use case som visar på värdet av Advanced Analytics i Tableau.

 

Mer om talarna


Helene van Ettinger-Veenstra


Helene har över 10 års erfarenhet av komplex dataanalys och statistik inom neurovetenskaplig forskning. Denna kunskap använder hon för att utveckla Advanced Analytics och maskininlärningslösningar som passar organisations behov bäst.Johanna Öberg


Johanna är utbildad inom tillämpad maskininlärning inom bioinformatik och dataanalys. Hon är målmedveten och driver fram kopplingen mellan BI-system och maskininlärningsalgoritmer.